Obilježen Svjetski dan zaštite šuma

Napisano od strane

Obilježen Svjetski dan zaštite šumaSvjetski dan zaštite šuma u svijetu se obilježava 21. Marta, na prvi dan proljeća, s ciljem da se ukaže na ogroman značaj šuma i potrebu njihovog očuvanja. Bosna i Hercegovina, a posebno Unsko-sanski kanton obiluju prostranim šumskim predjelima na kojima se pružaju mnoge očuvane šume, što predstavlja veliko bogatstvo u ekološkom, društvenom i privrednom smislu. Među brojnim institucijama i organizacijama koje su obilježile Međunarodni dan šuma svrstalo se i Šumsko-privredno društvo “Unsko-sanske šume” iz Bosanske Krupe, koje su organizovale i pokrenule čitav niz različitih aktivnosti.
Svjetski dan zaštite šuma u svijetu se obilježava 21. Marta, na prvi dan proljeća, s ciljem da se ukaže na ogroman značaj šuma i potrebu njihovog očuvanja. Bosna i Hercegovina, a posebno Unsko-sanski kanton obiluju prostranim šumskim predjelima na kojima se pružaju mnoge očuvane šume, što predstavlja veliko bogatstvo u ekološkom, društvenom i privrednom smislu. Među brojnim institucijama i organizacijama koje su obilježile Međunarodni dan šuma svrstalo se i Šumsko-privredno društvo “Unsko-sanske šume” iz Bosanske Krupe, koje su organizovale i pokrenule čitav niz različitih aktivnosti.

Tako su podružnice „Šumarije“ u Bihaću, Bosanskom Petrovcu, Sanskom Mostu, Ključu i Bosanskoj Krupi upriličile posjete mjesnim osnovnim i srednjim školama, gdje su stručna lica angažovana u Unsko-sanskim šumama, održala prigodna predavanja o šumama i njihovom značaju za život na zemlji. Ovom prilikom učenicima je podijeljen i reklamni materijal ekološkog sadržaja. Nakon upriličenih predavanja, predstavnici šumsko-privrednog društva su sa učenicima pomenutih škola izvršili zasađivanje određenog broja sadnica šumskih i hortikulturnih vrsta. Konkretnija akcija realizovana je u Podružnici „Šumarija“ Cazin, gdje je organizovano pošumljavanje sa članovima lovačkog društva „Jelen“ , planinarskog društva „Krajina“ i biciklističkog kluba iz Cazina.

Udruženim snagama, cazinski šumari, lovci, planinari i biciklisti , u rejonu Osretka kod Cazina pošumili su, za svega nekoliko sati , površinu veću od jednog hektara na kojoj su zasadili više od 2500 sadnica smrče.
Obilježavanje svjetskog dana zaštite šuma, dobra je prilika da se ukaže na ogroman značaj šuma i potrebu njihovog očuvanja. Šume su najsloženiji ekološki sistem na Zemlji. One štite zemljište od erozije, povoljno utječu na klimu, režim voda, na prinos u poljoprivredi, ali i na zdravlje ljudi i životinja. Šume su naše nacionalno blago i kao takve moraju biti sačuvane za generacije koje dolaze.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.