Održan IV Simpozijum o zaštiti bilja u BiH

Napisano od strane

Održan IV Simpozijum o zaštiti bilja u BiHU organizaciji Društva za zaštitu bilja u Bosni i Hercegovini, u Banji Vrućici kod Teslića u periodu od 11. do 13. decembra 2007. godine, održan je Četvrti simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini. Pokrovitelji ovoga naučnog skupa bila su ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva oba bh entiteta, J.P „Šume Republike Srpske“ te Federalna Uprava za šumarstvo.
U organizaciji Društva za zaštitu bilja u Bosni i Hercegovini, u Banji Vrućici kod Teslića u periodu od 11. do 13. decembra 2007. godine, održan je Četvrti simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini. Pokrovitelji ovoga naučnog skupa bila su ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva oba bh entiteta, J.P „Šume Republike Srpske“ te Federalna Uprava za šumarstvo. Ovom simpozijumu, pored predstavnika skoro svih preduzeća šumarstva iz Federacije BiH i Republike Srpske, prisustvovali su i predstavnici ŠPD „Unsko-sanske šume“ iz Bosanske Krupe.

Stručna izlaganja na simpoziju, pored domaćih, iznijeli su i stručnjaci iz Republike Hrvatske, Srbije, Mađarske i Makedonije. Šumarski dio simpozija koji je održan u srijedu 12. decembra odnosio se na problematiku šumskih požara, šumske ekosisteme kao prirodna žarišta zoonoza, uticaj oštećenosti stabala na opće zdravstveno stanje sastojine, suzbijanje gubara u Srbiji, te o mini-hidroelektranama kao novoj prijetnji stabilnosti šumskih ekosistema u Bosni i Hercegovini. Na ovogodišnjem simpozijumu o zaštiti bilja predstavljena je i nova publikacija pod nazivom „Bolesti i štetočine obične jele (Abies alba Mill.) u BiH“ čiji je koautor bio mr. Emsud Selman, upravnik Podružnice „Šumarija“ Ključ.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.