Održan stručni seminar o uvođenju sistema praćenja porijekla drveta primjenom bar-kodova

Napisano od strane

Održan stručni seminar o uvođenju sistema praćenja porijekla drveta primjenom bar-kodovaU organizaciji Šumarskog fakulteta u Sarajevu i Udruženja šumarskih inžinjera i tehničara F BiH , 21. juna ove godine, na šumarskom fakultetu u Sarajevu održan je seminar pod nazivom „ Uvođenje sistema praćenja porijekla drveta primjenom bar-kodova“.
U organizaciji Šumarskog fakulteta u Sarajevu i Udruženja šumarskih inžinjera i tehničara F BiH , 21. juna ove godine, na šumarskom fakultetu u Sarajevu održan je seminar pod nazivom „ Uvođenje sistema praćenja porijekla drveta primjenom bar-kodova“. Ispred „Unsko-sanskih šuma“ seminaru su prisustvovali : izvršni direktor za oblast šumarstva Fadil Šehić, dipl.ing šumarstva, izvršni direktor za oblast ekonomije Emira Čehajić, dipl.ecc, upravnik Podružnice „Šumarija“ Bosanski Petrovac mr. Sabahudin Solaković i rukovodilac informatičke službe mr. Rasim Krupić.

Cilj seminara bila je prezentacija najnovijih EU zahtjeva u vezi dokazivanja legalnosti i praćenja porijekla drveta, prikaz domaćih iskustava i predstavljanje slovenačkog bar-kod sistema praćenja porijekla drveta. Ciljni audiotorij bila su nadležna ministarstva na federalnom i kantonalnom nivou, menadžment šumskoprivrednih društava, predstavnici javne šumarske administracije i šumarske inspekcije, stručnjaci iz oblasti iskorištavanja šuma, prometa , marketinga proizvoda šumarstva,te vlasnici i menadžeri preduzeća drvne industrije. Nakon uvodnih obraćanja dekana Šumarskog fakulteta i predsjednika UŠIT-a F BiH obređene su sljedeće teme seminara: Međunarodna iskustva u praćenju porijekla drveta u kontekstu EU odredbe o bespravnim sječama i neophodnim mejrama predostrožnosti , Trenutne prakse i razvoj administrativno-tehničkih postupaka od doznake stabala do otpreme šumskih-drvnih sortimenata u šumarstvu F BiH i Prezentacija slovenačkog sistema praćenja drvnih sortimanata primjenom bar-kodova.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.