Održana 41. sjednica Nadzornog odbora

Usvojen Plan rada i poslovanja ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos. Krupa

Napisano od strane

Održana 41. sjednica Nadzornog odbora 

 <i>Usvojen Plan rada i poslovanja ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos. Krupa</i>” />Nadzorni odbor ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa održao je 41. redovnu sjednicu u četvrtak 29.03.2007. godine u prostorijama podružnice «Šumarija» Bihać.<br />
Na sjednici se raspravljalo o Izvještaju o radu i poslovanju ŠPD-a za 2006. godinu kao i o promjeni namjene objekta lugarnice u Stovrelima u općini Cazin. Raspravljalo se još o potpisivanju sporazuma sa Udruženjem šumarskih inžinjera i tehničara te o Zahtjevu firme Una-Om iz Bos. Krupe o urgenciji za potpisivanje ugovora o isporuci sirovine. Najviše pažnje posvećeno je usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos. Krupa za period 01.01.2006-31.12.2006. godine.<br />
Nadzorni odbor ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa održao je 41. redovnu sjednicu u četvrtak 29.03.2007. godine u prostorijama podružnice «Šumarija» Bihać.<br />
Na sjednici se raspravljalo o Izvještaju o radu i poslovanju ŠPD-a za 2006. godinu kao i o promjeni namjene objekta lugarnice u Stovrelima u općini Cazin. Raspravljalo se još o potpisivanju sporazuma sa Udruženjem šumarskih inžinjera i tehničara te o Zahtjevu firme Una-Om iz Bos. Krupe o urgenciji za potpisivanje ugovora o isporuci sirovine. Najviše pažnje posvećeno je usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos. Krupa za period 01.01.2006-31.12.2006. godine. </p>
<p>Članovi Nadzornog odbora kao i menadžment Preduzeća, izrazili su zadovoljstvo postignutim rezultatom.  Konstatovano je da je ŠPD poslovalo veoma uspješno i da je ostvarena dobit od 2.148.922,00 KM.<br />
U prošloj godini Preduzeće se baziralo na potpunoj finansijsko-poslovnoj disciplini. Doznaka stabala izvršena je u predviđenom roku a proizvodnja drvnih sortimanata na nivou ŠPD-a realizovana je sa prebačajem u svim fazama. Drvoprerađivački kapaciteti, također, uredno su snabdijevani sirovinom. Nakon razmatranja, Nadzorni odbor jednoglasno je usvojio Izvještaj o radu i poslovanju Preduzeća za 2006. godinu koji će biti upućen Skupštini ŠPD-a, odnosno Vladi USK-a , u dalju proceduru.</p>
            
                        
            <div class=

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.