Strategija zaštite smrče na području ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa

Napisano od strane

Strategija zaštite smrče na području ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska  Krupa
U 2004. godini zaposlenici i rukovodstvo ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa susreli su se sa nesvakidašnjim problemom sušenja jele i smrče. Sušenja su nastala zbog prenamnoženja potkornjaka obje četinarske vrste. S obzirom da je sušenje jele bilo daleko izraženije, sušenje smrče dijelom je ostalo u sjeni. Značajno je istaći da su prva sušenja smrče zabilježena u grupama , naročito uz šumske puteve, na mjestima gdje su posječeni drvni sortimenti lagerovani te ostajali tu znatno vrijeme neotpremljeni. Paralelno sa pojavom sušenja uz lagere, pojavila su se sušenja na plitkim, skeletnim tlima južnih strana, naročito na podnožju Grmeča. U cilju zaštite šuma smrče, šef Sektora za uzgoj i zaštitu šuma i divljači dipl. inžinjer šumarstva Rasim Mehmedović i upravnik Podružnice «Šumarija» Ključ mr. Emsud Selman, sačinili su i predstavili menadžmentu Preduzeća «Strategiju zaštite smrče na području ŠPD-a».
U 2004. godini zaposlenici i rukovodstvo ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa susreli su se sa nesvakidašnjim problemom sušenja jele i smrče. Sušenja su nastala zbog prenamnoženja potkornjaka obje četinarske vrste. S obzirom da je sušenje jele bilo daleko izraženije, sušenje smrče dijelom je ostalo u sjeni. Značajno je istaći da su prva sušenja smrče zabilježena u grupama , naročito uz šumske puteve, na mjestima gdje su posječeni drvni sortimenti lagerovani te ostajali tu znatno vrijeme neotpremljeni. Paralelno sa pojavom sušenja uz lagere, pojavila su se sušenja na plitkim, skeletnim tlima južnih strana, naročito na podnožju Grmeča.

U cilju zaštite šuma smrče, šef Sektora za uzgoj i zaštitu šuma i divljači dipl. inžinjer šumarstva Rasim Mehmedović i upravnik Podružnice «Šumarija» Ključ mr. Emsud Selman, sačinili su i predstavili menadžmentu Preduzeća «Strategiju zaštite smrče na području ŠPD-a». Ovom strategijom planirane su aktivnosti i pravci djelovanja koji imaju za cilj sanaciju nastalih šteta uklanjanjem osušenih stabala, smanjenjem narasle populacije potkornjaka smrče i sprječavanjem njihovog daljeg rasta. U strategiji je također, stavljen akcent na značaj strogog poštivanja pravila o šumskom redu, te uključivanje šire društveno-političke zajednice i lokalnog stanovništva u problematiku zaštite šuma.

Aktivnosti na zaštiti šuma smrče u skladu sa urađenom strategijom već su otpočele a jedna od njih je i postavljanje klopki te vođenje evidencije i izvještavanje o ulovima. Kako bi se zaposlenici angažovani na zaštiti šuma adekvatno osposobili, u Bosanskom Petrovcu je u srijedu 28.marta 2007. godine organizovana obuka o postavljanju klopki za lugare, tehnologe i poslovođe uzgoja podružnica «Šumarija» Bos. Petrovac i Ključ. Obuci je prisustvovalo preko 30 zaposlenika kojima je na praktičan način pokazano pravilno postavljanje klopki.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.