Održana sjednica Stručnog kolegija

Napisano od strane

Održana sjednica Stručnog kolegija U Bosanskoj Krupi u srijedu 9. januara 2013. godine, održana je prva redovna sjednica Stručnog kolegija ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. Raspravljalo se o realizaciji prethodno donesenih zaključaka, Izvještaju proizvodnje ŠPD-a za decembar i period januar-decembar 2012. godine te o analizi bolovanja zaposlenika za period januar-novembar 2012. godine.
U Bosanskoj Krupi u srijedu 9. januara 2013. godine, održana je prva redovna sjednica Stručnog kolegija ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. Raspravljalo se o realizaciji prethodno donesenih zaključaka, Izvještaju proizvodnje ŠPD-a za decembar i period januar-decembar 2012. godine te o analizi bolovanja zaposlenika za period januar-novembar 2012. godine. Članovi kolegija osvrnuli su se i na certificiranje šuma, odnosno kontrolu certificiranja gospodarenja šumskim resursima koja će biti upriličena 26. i 27. februara 2013. godine. Nakon što su detaljno razmotrene sve tačke dnevnog reda, članovi Stručnog kolegija donijeli su i nekoliko zaključaka. Tako su zaduženi upravnici podružnica/Pogona da, kod privatnih izvođača radova traže pojačan angažman kako bi se u narednom periodu uredno odvijala proizvodnja drvnih sortimenata. Izvršni direktor za oblast šumarstva zadužen je da zajedno sa izvršnim direktorom za oblast ekonomije i upravnicima podružnica/Pogona održi sastanak kako bi se usaglasili dinamički planovi podružnica/Pogona sa dinamikom isporuke drvnih sortimenata.

U cilju nesmetanog odvijanja doznake stabala u narednom periodu, zadužen je rukovodilac Sektora pripreme proizvodnje da u roku od 15 dana Upravi ŠPD-a dostavi Operativni plan za doznaku i izradu izvedbenih projekata sa imenima projektanata i pomoćnih radnika. Kako bi se šumsko-uzgojni radovi odvijali planiranom dinamikom u narednom periodu, upravnici podružnica/Pogona zaduženi su da u dogovoru sa rukovodiocem Sektora uzgoja i zaštite šuma i divljači, dostave Upravi ŠPD-a i upravnici Podružnice “Rasadnik” Cazin svoje potrebe sadnog materijala za narednu sezonu. Upravnici podružnica također su zaduženi da pruže stručnu i drugu pomoć komisijama za popis imovine ŠPD-a kako bi iste na vrijeme provele popis i dostavile svoje izvještaje. S obzirom da se krajem 26. februara ove godine očekuje dolazak eksperata međunarodne certifikatorske kuće “SGS” iz Slovačke koji će izvršiti kontrolu certificiranja gospodarenja šumskim resursima u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa , vođa tima za certificiranje ŠPD-a mr. Sabahudin Solaković zadužen je da u narednom periodu intenzivira rad timova za certificiranje po podružnicama kako bi izvršili neophodne pripreme za dolazak certifikatora.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.