OGLAS

AKCIJSKA PRODAJA ČETINARSKIH TRUPACA I-III klasa
od 07.09. 2010. godine do 14.09. 2010. godine

Napisano od strane

OGLAS 

AKCIJSKA PRODAJA ČETINARSKIH TRUPACA I-III klasa <br /> od 07.09. 2010. godine do 14.09. 2010. godine” />I.	ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa oglašava akcijsku prodaju četinarskih trupaca I – III klase u periodu od 07.09. 2010. do 14.09. 2010. godine<br />
I.	ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa oglašava akcijsku prodaju četinarskih trupaca I – III klase u periodu od 07.09. 2010. do 14.09. 2010. godine</p>
<p>II.	Uslovi prodaje: da su kupci pravna lica upisana u sudski registar i dokaz o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, polufinalne i finalne prerade ili da ispunjavaju uslove daljeg prometa šumskih drvnih sortimenata (I-III kl.). </p>
<p>III.	Količina četinarskih trupaca za prodaju po akciji do 11.000 m3 I – III klase</p>
<p>IV.	Akcijska prodaja će trajati osam dana od dana objavljivanja oglasa </p>
<p>V.	5.000 m3 četinarskih trupaca uz plaćanje avansa u četiri dijela, odobrenje rabata u cijeni od 15% i rokom preuzimanja 90 dana od dana potpisivanja ugovora;</p>
<p>VI.	3.000 m3 četinarskih trupaca uz plaćanje avansa u tri dijela, odobrenje rabata u cijeni od 12% i rokom preuzimanja 60 dana od dana potpisivanja ugovora;</p>
<p>VII.	1.000 m3 četinarskih trupaca plaćanje avansa u dva dijela, odobrenje rabata u cijeni od 10% i rokom preuzimanja 30 dana od dana potpisivanja ugovora;</p>
<p>VIII.	Kupci iz tački 3, 4 i 5 su obavezni uplatiti prvi dio avansa u roku tri dana od dana potpisivanja ugovora, a preuzimanje će se vršiti u saglasnosti sa kupcem u utvrđenim rokovima i količini koju pokriva pojedinačni avans.</p>
<p>IX.	Pod tačkama 3. i 4. stava (1) Odluke odobrava se prodaja po jednog paketa četinarskih trupaca, a pod tačkom 5. prodaja tri paketa od po 1000 m3 četinarskih trupaca.</p>
<p>X.	Za slučaj da kupac odustane od dalje isporuke preuzimanja količina nakon uplate pojedinačnog avansa 50%, odnosno 25%, kupac će se obavezati ugovorom da do tada isporučenu količinu plati po cijeni iz Cjenovnika o prodaji roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za 2010. godinu.</p>
<p>XI.	Cijene četinarskih trupaca po Cjenovniku ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za 2010. godinu bez rabata (sa uračunatim PDV) su:</p>
<p>–  I klasa		–	161,46 KM <br />
–  II klasa		–	146,25 KM <br />
– III klasa		–	127,53 KM </p>
<p>Dinamika isporuke u dogovoru sa kupcem.<br />
Prijave za akcijsku prodaju četinarskih trupaca u pismenoj formi dostaviti Službi za komercijalne poslove ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa gdje možete dobiti i dodatne informacije (tel. broj: 037 / 473-670 i mob.broj: 061 / 784-135).</p>
            
                        
            <div class=

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.