U potpunosti realizovana isporuka ogrjeva udruženjima penzionera

Napisano od strane

U potpunosti realizovana isporuka ogrjeva udruženjima penzioneraŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bosanska Krupa u 2010. godini ugovorilo je sa udruženjima penzionera Unsko-sanskog kantona, organizacijama Ratnih vojnih invalida i porodicama šehida i poginulih boraca isporuku ogrijevnog drveta u količini od 34.867 m3 uz plaćanje na osam rata.
ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bosanska Krupa u 2010. godini ugovorilo je sa udruženjima penzionera Unsko-sanskog kantona, organizacijama Ratnih vojnih invalida i porodicama šehida i poginulih boraca isporuku ogrijevnog drveta u količini od 34.867 m3 uz plaćanje na osam rata. Isporuka ogrijevnog drveta ovim udruženjima, kako je dogovoreno, trebala je da se realizuje do 30.10.2010.

godine sa izuzetkom udruženja ratnih vojnih invalida općina Bihać, Bužim i Velika Kladuša kojima je isporuka trebala biti završena do 31.11. 2010. godine.
Uz dobru organizaciju proizvodnje, ŠPD je uspjelo da u potpunosti realizuje isporuku ogrijeva ovim udruženjima nekoliko mjeseci prije ugovorenog roka. Penzioneri USK-a, kako saznajemo , uveliko izražavaju svoje zadovoljstvo zbog efikasne isporuke ogrijevnog drveta, s obzirom da je do kraja jula ove godine isporuka u potpunosti završena. Ispred Udruženja penzionera Općine Bihać, odnosno, Mjesnog odbora udruženja penzionera Ozimice I, Upravi ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bosanska Krupa, ovih dana, upućen je pismeni akt u kojem penzioneri izražavaju svoju zahvalnost za kvalitetnu isporuku ogrijevnog drveta.

„Naši penzioner zadovoljni su količinom i kvalitetom isporučenog drveta, pa se u njihovo ime zahvaljujem i nadam se da će se ovakva saradnja i dalje razvijati na obostrano zadovoljstvo“ u pismenom aktu naveo je Sulejman Mahmutović Dido, predsjednik UG Penzionera Ozimice I iz Bihaća.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.