Otvoreno pismo načelniku Općine Bosanski Petrovac Zlatku Hujiću

Napisano od strane

Povodom objavljivanja članka pod nazivom “Arifagić Investment odustaje od višemilionskih investicija” na nekim internet portalima, u kojima načelnik općine Bosanski Petrovac Zlatko Hujić bez ikakvog povoda napada ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, Uprava ovog preduzeća uputila je bosanskopetrovačkom načelniku otvoreno pismo čiji sadržaj prenosimo u cjelosti.

Gospodine načelniče,

Povodom  objavljivanja vijesti  na nekim internet portalima pod nazivom Arifagić Investment odustaje od višemilionskih investicija uzgoja norveških goveda u Bosanskom Petrovcu,  Šumsko-privredno društvo  “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa zapanjeno je vašim tendencioznim, zlonamjernim i neistinitim izjavama u kojima vezujete navedeni događaj sa ŠPD-om.  U problem koji se tiče isključivo općine Bosanski Petrovac i njenog poslovnog odnosa sa Arifagić Investment, bez razloga uplićete Unsko-sanske šume, koje nema baš nikakve veze sa uzgojem norveških goveda u Bosanskom Petrovcu niti je to djelatnost ŠPD-a. S obzirom da ste u pomenutom članku istakli da projekat uzgoja norveških goveda u Bosanskom Petrovcu je blisko povezan sa Unsko-sanskim šumama i određenim malverzacijama i da ste Vi navodne talove poremetili, načelniče Hujiću, tražimo od Vas da nam konkretno navedete o kakvim se malverzacijama i talovima radi! Pozivamo Vas da razloge svog neuspjeha i nesposobnosti kao načelnika Općine ne tražite van općine Bosanski Petrovac i općinske administracije, a pogotovo ne u Unsko-sanskim šumama koje nemaju nikakve veze sa uzgojem norveških goveda.

Krajnje je vrijeme da prestanete za očigledan Vaš neuspjeh kao načelnika stalno okrivljivati  ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa te prestanite raditi na nanošenju moralne i materijalne štete našem Preduzeću! Imajte na umu da je u “Unsko-sanskim šumama”  zaposleno preko 160 radnika iz  Bosanskog Petrovca, dok ih je još preko 330  zaposleno je u drvoprerađivačkim i preduzećima koja vrše šumarske usluge i da svojim neistinama i destruktivnim djelovanjem stvarate loš ambijent svim ovim ljudima, Vašim sugrađanima.

Ističemo da sve naše zakonske obaveze prema svim općinama, a tako i općini Bosanski Petrovac mi uredno izvršavamo. Količina drvnih sortimenata koju isporučimo drvoprerađivačima  Bosanskog Petrovca srazmjerna je količini koju proizvede  Podružnica “Šumarija” Bosanski Petrovac. U 2015. godini drvoprerađivačima Bosanskog Petrovca otpremljeno je 35% ukupne količine drvnih sortimenata proizvedenih u ŠPD, iako je u Podružnici “Šumarija” Bosanski Petrovac proizvedeno tek 31% od ukupne količine drveta koju proizvedemo. Na ime naknade za korištenje državnih šuma, ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa uplatilo je općini Bosanski Petrovac 301.328 KM u 2015. godini i 405.836 KM u 2016. godini, a što je činilo redovno i blagovremeno i u prethodnom vremenu.

Naše Preduzeće u svom radu i poslovanju pridržava se zakonskih propisa i nosilac je prestižnog FSC certifikata koji između ostalog potvrđuje da se državnim šumama na području USK gazduje na društveno odgovoran, ekološki prihvatljiv i ekonomski opravdan način. S obzirom na Vaše dosadašnje namjere prema ovom Preduzeću koje ste iskazali i koje nisu korektne, skrećemo Vam pažnju da kao načelnik povedete računa o općini Bosanski Petrovac i njenim građanima, a ne da destruktivno djelujete prema Unsko-sanskim šumama, koje su najorganizovanije i najuspješnije preduzeće šumarstva u regionu.

            Na kraju, zbog javnosti naglašavamo da slučaj Arifagić Investment nema nikakve veze sa Unsko-sanskim šumama, a da li su Općina Bosanski Petrovac i njen načelnik u navedenom slučaju poduzeli sve kako treba da navedeni projekat Arifagić Investment bude uspješan, ŠPD se time neće baviti, jer nam to i nije zadatak niti naša djelatnost.

         U nadi da ćete u budućnosti konačno prestati prozivati ovo ŠPD za stvari koje se apsolutno ne tiču ovog Preduzeća i djelatnosti kojom se bavi ŠPD srdačno Vas pozdravljamo.

 

 

Dostavljeno:                                                                     Uprava ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o

          Informativnim portalima USK-a                                              Bosanska Krupa

          RTV Stanicama

          a/a

 

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.