Počela obnova “Lugarnice” u Bužimu

Napisano od strane

Počela obnova
Zaposlenici podružnice „Šumarija“ Cazin, već nekoliko dana intenzivno rade na obnovi zgrade Lugarnice (bivše upravne zgrade) u Bužimu. Usljed velikog nevremena koje je u junu ove godine pogodilo Bužim , objekat lugarnice znatno je oštećen. Led veličine dječije šake koji je tad padao uzrokovao je znatno oštećenje krova ove zgrade što je kasnije uzrokovalo i druga oštećenja na objektu, ponajviše oštećenja stropova i podova. Radove na obnovi Lugarnice u Bužimu izvode zaposlenici Podružnice „Šumarija“ Cazin koji su još ranije pokazali da im ni građevinarstvo nije nepoznata oblast.
Zaposlenici podružnice „Šumarija“ Cazin, već nekoliko dana intenzivno rade na obnovi zgrade Lugarnice (bivše upravne zgrade) u Bužimu. Usljed velikog nevremena koje je u junu ove godine pogodilo Bužim , objekat lugarnice znatno je oštećen. Led veličine dječije šake koji je tad padao uzrokovao je znatno oštećenje krova ove zgrade što je kasnije uzrokovalo i druga oštećenja na objektu, ponajviše oštećenja stropova i podova. Radove na obnovi Lugarnice u Bužimu izvode zaposlenici Podružnice „Šumarija“ Cazin koji su još ranije pokazali da im ni građevinarstvo nije nepoznata oblast. Angažovanje vlastite radne snage na obnovi oštećenih objekata ŠPD-a izvršeno je u skladu sa Programom mjera u borbi protiv recesije, koje je donijela Uprava ŠPD-a još krajem 2008. godine.

Za obnovu Lugarnice u Bužimu angažovano je oko 7 zaposlenika Podružnice „Šumarija“ Cazin a vrijednost radova procijenjena je na oko 7000KM. Radovi na obnovi zgrade sastojaće se u zamjeni krova i oluka, gletanju i krečenju zidova, zamjeni poda te uređenju dvorišta. Predviđena je i izrada vanjske fasade objekta. S obzirom da nastupaju sve hladniji dani u kojima je moguće očekivati i obilne padavine, zaposlenici koji rade na obnovi zgrade pristali su dobrovoljno na rad u danima vikenda kako bi se Lugarnica u Bužimu što prije stavila u funkciju. Lugrnica u Bužimu ranije je služila kao upravna zgrada bivše „Šumarije“ Bužim a danas je na raspolaganju uposlenicima Podružnice „Šumarija“ Cazin i Sektora za uređivanje šuma pri ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa .

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.