Posljednja sjednica Nadzornog odbora ŠPD-a

Napisano od strane

Posljednja sjednica Nadzornog odbora ŠPD-a Nadzorni odbor ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa, 16.juna 2008. godine, održao je u Bihaću svoju 56. sjednicu. Raspravljalo se, između ostalog, o Prijedlogu cjenovnika o prodaji roba i usluga ŠPD-a za 2008. godinu, analizi rada i poslovanja Preduzeća u periodu 2004-2007. godina, te o Prijedlogu pravilnika o kancelarijskom poslovanju, Pravilnika o odabiranju arhivske građe iz registraturnog materijala i Pravilnika o čuvanju i zaštiti arhivske građe i registraturnog materijala. Nakon što su razmotrili ove tačke dnevnog reda, članovi Nadzornog odbora donijeli su odluku o usvajanju Cjenovnika o prodaji roba i usluga u ŠPD-u za 2008. godinu. Odlukom je predviđeno da se Cjenovnik počne primjenjivati od 1. jula 2008. godine.
Nadzorni odbor ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa, 16.juna 2008. godine, održao je u Bihaću svoju 56. sjednicu. Raspravljalo se, između ostalog, o Prijedlogu cjenovnika o prodaji roba i usluga ŠPD-a za 2008. godinu, analizi rada i poslovanja Preduzeća u periodu 2004-2007. godina, te o Prijedlogu pravilnika o kancelarijskom poslovanju, Pravilnika o odabiranju arhivske građe iz registraturnog materijala i Pravilnika o čuvanju i zaštiti arhivske građe i registraturnog materijala. Nakon što su razmotrili ove tačke dnevnog reda, članovi Nadzornog odbora donijeli su odluku o usvajanju Cjenovnika o prodaji roba i usluga u ŠPD-u za 2008. godinu. Odlukom je predviđeno da se Cjenovnik počne primjenjivati od 1. jula 2008. godine.

Donijeta je i Odluka o usvajanju Pravilnika o kancelarijskom poslovanju, Pravilnika o odabiranju arhivske građe i registraturnog materijala, Pravilnika o čuvanju i zaštiti arhivske građe i registraturnog materijala te lista kategorija registraturnog materijala sa rokovima čuvanja.

Raspravljajući o analizi rada i poslovanja ŠPD-a u periodu 2004-2007. godina, Nadzorni odbor izrazio je svoje zadovoljstvo postignutim rezultatima. Konstatovano je da je u ovom periodu prosječno godišnje otpremano 426.647 m3 raznih drvnih sortimenata što je za 5% više od otpremljene prosječne godišnje količine u periodu 2000-2003. godina. U posljednje tri godine ostvareno je godišnje 3.334,14 hektara raznih radova proste reprodukcije šuma, što predstavlja 4,5 puta veću površinu u odnosu na ostvarenu u periodu 2000-2003. god.

Također, u periodu 2004-2007. god. izgrađeno je 19,72 km kamionskih puteva što je više za 62% u odnosu na period 2000-2003. god. Što se tiče ostvarenih prihoda u periodu 2004-2007. godina, oni su veći od ostvarenog prosječnog prihoda u periodu 2000-2003. godina i iznose 33.618.685 KM. Ostvarena prosječna godišnja dobit u posljednje tri godine iznosi 1.322.654 i veća je za 3,24 puta od prosječno osvarene dobiti u periodu 2000-2003. godina.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.