Završena Šumarijada 2008

Napisano od strane

Završena Šumarijada 2008
Proglašenjem najboljih, te dodjelom nagrada i priznanja, u subotu 28. juna u Sanskom Mostu , završena je četvrta po redu manifestacija «Šumarijada 2008» a koju organizuje Šumsko-privredno društvo «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos. Krupa. Ovogodišnjim pobjedicima u šumarskim disciplinama proglašeni su privatni izvođači radova iz Bihaća, drugo mjesto pripalo je takmičarima iz Podružnice „Šumarija“ Bos. Petrovac, dok je treće mjesto pripalo takmičarima iz Podružnice „Šumarija“ Ključ. Pojedinačno, za pobjednika u šumarskim disciplinama proglašen je Mirsad Hrkić zaposlenik Podružnice „Šumarija“ Bos. Petrovac, drugo mjesto, također, je pripalo takmičaru iz Bos. Petrovca Nijazu Paliću, dok je treće mjesto osvojio Birnas Orlić predstavnik privatnih izvođača radova iz Bihaća.

Za sveukupnog pobjednika u sportskim i šumarskim disciplinama proglašeni su privatni izvođači radova iz Bihaća koji su, pored medalja, osvojili i prelazni pehar.
Proglašenjem najboljih, te dodjelom nagrada i priznanja, u subotu 28. juna u Sanskom Mostu , završena je četvrta po redu manifestacija «Šumarijada 2008» a koju organizuje Šumsko-privredno društvo «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos. Krupa. Šumarijada je jedinstvena manifestacija u Bosni i Hercegovini čiji sadržaj sačinjavaju takmičenja u šumarskim i sportskim disciplinama te kulturno zabavni program. Ovakve manifestacije, odnosno igre šumarskih radnika, koje imaju za cilj afirmaciju šumarstva i šumarske struke, redovito su održavane u vrijeme bivše države. Agresija na BiH prekinula je ovu praksu a jedini koji su je baštinili i sačuvali do danas bile su Unsko-sanske šume.

Ovogodišnja Šumarijada započela je jučer u 8 sati, svečanim defileom takmičara kroz Sanski Most. Impozantan broj od oko 380 učesnika, kroz fer-takmičenja pokazao je svoja znanja i vještine u šumarskim disciplinama kao što su : usmjereno obaranje stabla, precizno prerezivanje, kombinovani rez, kresanje grana, sklapanje motorne pile, presijecanje sjekirom, brzina presijecanja pilom «amerikankom» , modeliranje pilom i sjekirom te brzina utovara, prenosa, istovara i slaganja drveta pomoću samaraških konja. Od sportskih disciplina bilo je zastupljeno bacanje kugle, potezanje konopca, mali fudbal, trčanje na 100 i 800 metara, skok u dalj iz mjesta, obaranje sa grede, vožnja mopedima između čunjeva i gađanje zračnom puškom. U sportskim disciplinama žene su uzele učešće u takmičenju iz odbojke, trčanju na 100 metara i gađanju zračnom puškom.

Ovogodišnjim pobjedicima u šumarskim disciplinama proglašeni su privatni izvođači radova iz Bihaća, drugo mjesto pripalo je takmičarima iz Podružnice „Šumarija“ Bos. Petrovac, dok je treće mjesto pripalo takmičarima iz Podružnice „Šumarija“ Ključ. Pojedinačno, za pobjednika u šumarskim disciplinama proglašen je Mirsad Hrkić zaposlenik Podružnice „Šumarija“ Bos. Petrovac, drugo mjesto, također, je pripalo takmičaru iz Bos. Petrovca Nijazu Paliću, dok je treće mjesto osvojio Birnas Orlić predstavnik privatnih izvođača radova iz Bihaća.

Za sveukupnog pobjednika u sportskim i šumarskim disciplinama proglašeni su privatni izvođači radova iz Bihaća koji su, pored medalja, osvojili i prelazni pehar.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.