Preminuo Nine Trninić

Napisano od strane

Preminuo Nine TrninićU utorak 28.juna ove godine, brojne zaposlenike ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa neprijatno je iznenadila vijest o smrti diplomiranog inžinjera šumarstva Nine Trninića, samostalnog projektanta u Sekciji za uređivanje šuma. «Napustio nas je čovjek koji je toliko volio život, volio prirodu i čitav svoj život posvetio prirodi a najviše šumi», riječi su upravnika Podružnice «Šumarija» Bosanski Petrovac Fadila Šehića upućene prisutnim na Nininom posljednjem ispraćaju. Nine Trninić rođen je 5. septembra 1947. godine u Dobrom Selu, općina Bosanski Petrovac, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1972.godine. Krajem iste godine počeo je raditi u ŠIP «Oštrelj» u Bosanskom Petrovcu, prvo kao pripravnik, potom u doznaci, pa na mjestu upravnika radilišta «Vrletina».
Od 1978-1982 godine veoma uspješno je obavljao poslove općinskog šumarskog inspektora. Nakon ove dužnosti , ponovo se vraća u ŠIP «Oštrelj» gdje u dva navrata vrši dužnost direktora preduzeća. Formiranjem ŠPD »Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos.Krupa radio je prvo na mjestu projektanta a potom i kao pomoćnik upravnika za uzgoj u Podružnici «Šumarija» Bosanski Petrovac. Svoje veliko znanje i iskustvo u struci, čitavo vrijeme, prenosio je na mlađe kolege, a svoj poseban doprinos dao je u radu Udruženja šumara USK-a, gdje je bio član predsjedništva udruženja. Zato, hvala inžinjeru Nini Trniniću za sve što je učinio za Unsko-sanske šume i šumarsku struku!
U utorak 28.juna ove godine, brojne zaposlenike ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa neprijatno je iznenadila vijest o smrti diplomiranog inžinjera šumarstva Nine Trninića, samostalnog projektanta u Sekciji za uređivanje šuma. «Napustio nas je čovjek koji je toliko volio život, volio prirodu i čitav svoj život posvetio prirodi a najviše šumi», riječi su upravnika Podružnice «Šumarija» Bosanski Petrovac Fadila Šehića upućene prisutnim na Nininom posljednjem ispraćaju. Nine Trninić rođen je 5. septembra 1947. godine u Dobrom Selu, općina Bosanski Petrovac, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1972.godine. Krajem iste godine počeo je raditi u ŠIP «Oštrelj» u Bosanskom Petrovcu, prvo kao pripravnik, potom u doznaci, pa na mjestu upravnika radilišta «Vrletina».
Od 1978-1982 godine veoma uspješno je obavljao poslove općinskog šumarskog inspektora. Nakon ove dužnosti , ponovo se vraća u ŠIP «Oštrelj» gdje u dva navrata vrši dužnost direktora preduzeća. Formiranjem ŠPD »Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos.Krupa radio je prvo na mjestu projektanta a potom i kao pomoćnik upravnika za uzgoj u Podružnici «Šumarija» Bosanski Petrovac. Svoje veliko znanje i iskustvo u struci, čitavo vrijeme, prenosio je na mlađe kolege, a svoj poseban doprinos dao je u radu Udruženja šumara USK-a, gdje je bio član predsjedništva udruženja. Zato, hvala inžinjeru Nini Trniniću za sve što je učinio za Unsko-sanske šume i šumarsku struku!

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.