Problem novih putnih pravaca

Napisano od strane

Problem novih putnih pravacaPosljednjih dana na području kojim gospodari Podružnica Šumarija Ključ prisutan je problem korištenja novih putnih pravaca koje traži Šumsko gazdinstvo Ribnik…
Posljednjih dana na području kojim gospodari Podružnica Šumarija Ključ prisutan je problem korištenja novih putnih pravaca koje traži Šumsko gazdinstvo Ribnik. S obzirom da dobar dio GJ Šiša-Palež koja pripada ovom šumskom gazdinstvu gravitira prema Laništu i gradu Ključu, ŠPD „Unsko-sanske šume“d.o.o Bosanska Krupa dozvolile su Ribniku korištenje neophodnih komunikacija. Naime, dozvoljeno je korištenje puteva Ravni lom-Stupari u dužini od 11,5 km i Klanac-Stupari u dužini od 5 km uz uslov da cestu održavaju sposobnom za saobraćaj. Cijeli poslijeratni period Šumsko gazdinstvo Ribnik koristi dionicu Klanac-Stupari, a dionicu Ravni lom-Stupari koristi već treću godinu. Posljednju dionicu ŠG Ribnik sanirao je 2004.godine dok je ove godine cesta prepuštena propadanju što je uzrokovalo brojne teškoće u transportu drvnih sortimenata. Drugi putni pravac Klanac-Lanište za cijeli poslijeratni period sanirali su samo jedanput i to prošle godine manjim dijelom.Ovu dionicu, s obzirom na njenu važnost, popravlja Podružnica „Šumarija“ Ključ tri puta godišnje trošeći znatna materijalna sredstva. S obzirom da je dionica Ravni lom-Stupari u Velikoj mjeri oštećena, rukovodioci ŠG Ribnik su u više navrata u novembru tražili na korištenje nove putne pravce: Bajrin do-Lipik i Bajrin do-Lanište koja je najznačajnija cesta za ključko šumsko-privredno područje. Uprava Unsko-sanskih šuma, na sugestiju Šumarije Ključ nije dozvolila devastiranje i onesposobljavanje drugih puteva te je odgovornim u ŠG Ribnik naloženo da poprave dionicu Ravni lom-Stupari kojom će se i dalje koristiti. Ukoliko to ne urade bit će primorani da transport regulišu na drugi način. Obzirom na neodgovornost i nemoć vodećih ljudi u ŠG Ribnik, nije se moglo dopustiti da se devastiraju i druge ceste. Tražena cesta Bajrin do-Lipik če se dopustiti kad se potpuno saniraju i za promet osposobe do sada korištene i devastirane ceste Stupari-Ravni lom i Klanac-Lanište.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.