Prodaja celuloznog drveta

Napisano od strane

Prodaja celuloznog drvetaOglašavamo prodaju četinarske celuloze u dugom i četinarske cijepane celuloze (1-2m) na područjima (lokacijama) šumarija…
Oglašavamo prodaju četinarske celuloze u dugom i četinarske cijepane celuloze (1-2m) na područjima (lokacijama) šumarija.

LOKACIJA
Cetinarska
celuloza (m3)
Cetinarska
celuloza cijepana (m3)
Bos. Krupa
1.134
1.667
Bos. Petrovac
1.824
4.336
Kljuc

320
1.133
Sanski Most
2.102
2.968
Bihac
127
955
UKUPNO
5.507
11.059

Po cijeni od 58,50 KM/m3 za četinarsku celulozu u dugom, te 36,30 KM/m3 za četinarsku celulozu cijepanu (I-II klasa) i 21,10 KM/m3 za četinarsku celulozu cijepanu (III klasa) .

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.