Prodaja drvnih sortimenata putem licitacije

Napisano od strane

Prodaja drvnih sortimenata putem licitacijeU ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bos.Krupa primjenjen je novi način poslovanja koji se ogleda u prodaji drvnih sortimenata putem licitacije. Ovakav vid prodaje realizovan je ogledno i po prvi put dok rezultati nisu izostali…
U cilju povećanja uspješnosti poslovanja i propitivanja tržišta, Nadzorni odbor ŠPD “UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa je na sjednici 09.12.2005. godine donio odluku da se 20% od raspoloživih količina drvnih sortimenata ponudi na prodaju putem licitacije. U tu svrhu objavljen je i javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za prodaju sortimenata jele i smrče I, II, i III klase u količini od 173,70 m3. Otvaranje ponuda obavljeno je u petak 28. aprila 2006. godine. Na javni poziv pristigle su dvije ponude i to firmi «OBRT-COMMERCE» iz Gračanice i d.o.o. «MIMAG» iz Bosanskog Petrovca. Ostvarene, odnosno, cijene koje je ponudio drugi ponuđač d.o.o. «MIMAG» Bos. Petrovac u prosjeku su veće za 15% od cijena utvrđenih Cjenovnikom o prodaji roba i usluga ŠPD “UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bos. Krupa za 2006.godinu i iznosile su:

Za jelu
I klasa 162 KM/m3
II klasa 142 KM/m3
III klasa 117 KM/m3

Za smrču
I klasa 170 KM/m3
II klasa 145 KM/m3
III klasa 120 KM/m3

Ovakav način prodaje šumskih drvnih sortimenata realizovan je ogledno i po prvi put u ŠPD-u i nastaviće se do kraja ove godine. S obzirom da je ova novina u poslovanju polučila i znatan uspjeh, za očekivati je da će u narednoj godini količina drvnih sortimenata predviđena za prodaju licitacijom biti uvećana za određen procenat.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.