Sjednica Stručnog kolegija ŠPD

Napisano od strane

Sjednica Stručnog kolegija ŠPDPeta sjednica stručnog kolegija ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos.Krupa održana je u ponedjeljak 8.maja 2006.godine. Razmatran je Izvještaj o proizvodnji za mjesec april i period januar-april, Izvještaj o potrošnji goriva, maziva i rezervnih dijelova te Izvještaj i analiza rada projektanata, taksatora i pomoćnih radnika primljenih na određeno vrijeme za april 2006.godine…
Peta sjednica stručnog kolegija ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos.Krupa održana je u ponedjeljak 8.maja 2006.godine.

Razmatran je Izvještaj o proizvodnji za mjesec april i period januar-april, Izvještaj o potrošnji goriva, maziva i rezervnih dijelova te Izvještaj i analiza rada projektanata, taksatora i pomoćnih radnika primljenih na određeno vrijeme za april 2006.godine. U cilju povećanja pozitivnih efekata proizvodnje raspravljalo se i o Prijedlogu Uputstva za praćenje proizvodnje te njegovoj primjeni u bližoj budućnosti. Nakon iscrpne diskusije, članovi Stručnog kolegija donijeli su i određene zaključke.Tako su zaduženi upravnici podružnica «Šumarija» i Pogona da obrate pažnju na zalihe lišćarskih sortimenata zbog nastupajućeg toplog vremena i mogućnosti propadanja drvne mase. Šef Sektora za iskorištavanje šuma i referent izgradnje i održavanja da u saradnji sa šefom Sektora za ekologiju i zaštitne šume te upravnicima podužnica izvrše uvid u postojeću dokumentaciju stanja objekata koji se trebaju izgrađivati ili sanirati i da u skladu sa Planom za 2006.godinu daju prijedlog sa dinamikom izvođenja. Odlučeno je da se nastavi sa praćenjem rada projektanata, taksatora i pomoćnih radnika primljenih na određeno vrijeme te mjesečno izvještavati uz preciznije dopune sa stavom šefova sektora i viđenjem daljih aktivnosti u izvršavanju poslova u sektorima pripreme proizvodnje i uređivanja šuma.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.