Sa druge sjednice Stručnog kolegija Š PD-a

Napisano od strane

U utorak 28. februara 2017. godine u  Bosanskoj Krupi održana je druga redovna sjednica Stručnog kolegija ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa . Raspravljalo se o realizaciji prethodno donesenih zaključaka i izvještaju proizvodnje za januar 2017. godine.  Nakon što su razmotrili i upriličili diskusiju po ovim tačkama dnevnog reda doneseno je i nekoliko zakljkučaka. 

Upravnici podružnica/Pogona zaduženi su da prioritetno sa izvođačima radova, u prvom kvartalu 2017. godine, usaglase završetak sječe i izvoza šumskih drvnih sortimenata sanitarnih užitaka. Upravnicima  podružnica/Pogona, također je naloženo da poduzmu sve neohodne aktivnosti kako bi sustigli zaostatke u proizvodnji za prvi kvartal.

Kako bi se obezbijedila pravovremena otprema i isporuka šumskih drvnih sortimenata kupcima,  data je obaveza Službi za komercijalne poslove ŠPD-a da kontinuirano prati proizvodnju sa posebnim osvrtom na četinarske sortimente iz 2016. godine.  

Rukovodioci Sektora pripreme proizvodnje , sektora iskorištavanja šuma, upravnik Podružnice “Šumarija” Sanski Most  i  upravnik Podružnice “Građenje, mehanizacija i održavanje” Bosanski Petrovac zaduženi su da sagledaju situaciju izgradnje vlaka u odjelima koji su predviđeni Planom rada i poslovanja za 2017. godinu na području Podružnice “Šumarija” Sanski Most.

 Kako bi se obezbijedili uvjeti za prodaju drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja, upravnici podružnica/Pogona zaduženi su da u prvoj sedmici tekućeg mjeseca dostavljaju podatke za licitaciju šumskih drvnih sortimenata  Službi za komercijalne poslove,  radi blagovremene objave javnog oglašavanja.

Jedan od zaključaka Stručnog kolegija ŠPD-a bio je da Odjeljenje interne kontrole, u što skorijem roku, sačini izvještaj o kontroli prometa šumskih drvnih sortimenata provedenoj 24.02.2017. godine u Podružnica “Šumarija” Bosanski Petrovac  od strane pripadnika MUP-a  i Kantonalne uprave za šumarstvo,  te  da isti  najkasnije za sedam dana,  dostavi Upravi ŠPD-a na razmatranje. Svim odgovornim zaposlenicima u  podružnicama/Pogonu  dato je upozorenje i obaveza da se pridržavaju Procedura na nivou ŠPD-a, pravilnika i Zakona o šumama prilikom obavljanja poslova otpreme šumskih drvnih sortimenata.  

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.