Sa treće sjednice Stručnog kolegija ŠPD-a

Napisano od strane

Sa treće sjednice Stručnog kolegija ŠPD-aU srijedu 7. marta 2007. godine, u prostorijama Pogona gospodarenja za općinu Bosanska Krupa, održana je sjednica Stručnog kolegija ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o Bos. Krupa. Nakon uvodnih izlaganja direktora Preduzeća Đevada Muslimovića, pomoćnika direktora za tehničke poslove Huseina Kabiljagića, te upravnika podružnica, članovi Stručnog kolegija donijeli su više zaključaka.
U srijedu 7. marta 2007. godine, u prostorijama Pogona gospodarenja za općinu Bosanska Krupa, održana je sjednica Stručnog kolegija ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o Bos. Krupa. Nakon uvodnih izlaganja direktora Preduzeća Đevada Muslimovića, pomoćnika direktora za tehničke poslove Huseina Kabiljagića, te upravnika podružnica, članovi Stručnog kolegija donijeli su više zaključaka.

Upravnici podružnica «Šumarija» zaduženi su da izdvajaju furnir kod jele i smrče. Također je zaključeno da upravnici i pomoćnici upravnika podružnica-Pogona, trebaju zajedno sa imovinsko-pravnim referentom da održe sastanak sa predstavnicima sudova za prekršaj u svojim općinama kako bi se ubrzalo rješavanje podnesenih prekršajnih prijava. Šef Sektora pripreme proizvodnje, plana i analize zadužen je da u pismenoj formi upravnicima dostavi informaciju o vodozaštitnim zonama u njihovim područjima. Na sjednici je jednim od zaključaka obavezana i upravnica Podružnice «Rasadnik» Cazin da nastavi sa vađenjem sadnog materijala za potrebe proljetnog pošumljavanja, te da u slučaju potrebe, sadnice pohranjuje u hladnjače kako ne bi došlo do njihovog preranog «buđenja».

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.