Završena obuka o krojenju i klasiranju drvnih sortimenata

Napisano od strane

Završena obuka o krojenju i klasiranju drvnih sortimenataAnalizirajući ostvarene učinke u sječi i izradi drvnih sortimenata, može se zaključiti da su u ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa postignuti veoma dobri rezultati u 2006. godini, te da je proizvodnja po kvantitetu znatno uvećana u odnosu na prethodne godine. Da bi efekti od povećane proizvodnje bili još bolji, Stručni kolegij Preduzeća na jednoj od svojih ranijih sjednica, donio je zaključak da se popravi i kvalitet proizvodnje kroz povećanje korištenja drvne mase te kroz poboljšanje krojenja i klasiranja drvnih sortimenata.
Analizirajući ostvarene učinke u sječi i izradi drvnih sortimenata, može se zaključiti da su u ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa postignuti veoma dobri rezultati u 2006. godini, te da je proizvodnja po kvantitetu znatno uvećana u odnosu na prethodne godine. Da bi efekti od povećane proizvodnje bili još bolji, Stručni kolegij Preduzeća na jednoj od svojih ranijih sjednica, donio je zaključak da se popravi i kvalitet proizvodnje kroz povećanje korištenja drvne mase te kroz poboljšanje krojenja i klasiranja drvnih sortimenata.

U tu svrhu organizovana je obuka za primače, otpremače i poslovođe eksploatacije i uzgoja iz oblasti krojenja i klasiranja drvnih sortimenata. Za potrebe obuke, šef Sektora za iskorištavanje šuma mr. Dževad Jakupović uradio je priručnik koji će i u narednom periodu poslužiti za sticanje teoretskog znanja neophodnog za pravilno krojenje i klasiranje.

Provjeri znanja iz oblasti pravilnog krojenja i klasiranja koja je izvršena u periodu od 24. do 26. januara 2007. godine pristupila su 102 učesnika a najveći broj bodova osvojili su kandidati iz Pogona gospodarenja za općinu Bos. Krupa.
Provjeru znanja, pregled testova i bodovanje obavila je komisija u sastavu: mr. Dževad Jakupović, mr. Hasib Kličić i dipl.ing. šum. Šefkija Jusović.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.