Skupština USK-a usvojila Rebalans plana rada i poslovanja Š PD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa za 2018. godinu

Napisano od strane

Brojni faktori utjecali na poslovanje ŠPD-a

Na vanrednoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona održanoj u ponedjeljak, 31. decembra 2018. godine usvojen je Rebalans Plana rada i poslovanja ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa za 2018. godinu.

Faktori koji su opredijelili Upravu ŠPD-a i upravljačke strukture društva da se radi rebalans su višestruki. U prvom redu veoma loši vremenski uvjeti u prvom kvartalu 2018. godine zbog kojih je u februaru i martu proizvodnja u potpunosti bila prekinuta, zatim otežana implementacija izbora izvođača usluga sječe, izvoza i iznosa uz poštivanje procedura utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama, učestale žalbe pojedinih učesnika. Evidentna je bila i blokada radova u odjelima, koji gravitiraju na području mjesne zajednice Ivanjska zbog nedefiniranih uvjeta korištenja mjesnog puta. 

Uočen je i problem pojačanog intenziteta premnoženja štetnih insekata potkornjaka što je zahtijevalo provođenje dodatnih mjera zaštite šuma  sječa slučajnih užitaka, nedovoljna ponuda izvođača za izvođenje usluga sječa, izvoza i iznosa što je posljedica prisutnog odliva radnika iz BiH, te povećanim zahtjevima za promjenom cijena.  Veliki zaostatak u sječi drvnih sortimenata u prvom polugodištu uzrokovan brojnim faktorima, opredijelio je organe upravljanja da izrade Rebalans Plana rada i poslovanja za 2018. godinu kojim je osim smanjenog fizičkog obima proizvodnje izmijenjen način prodaje šumskih drvnih sortimenata, planirano je da će se 10 posto planirane prodaje šumskih drvnih sortimenata prodati na šuma  panju, a ne na međustovarištu.

Rebalansom Plana rada i poslovanja ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa za 2018. godinu planirana sječa od 381.861 m3 manja je u odnosu na Plan za 2018. godinu za sedam posto. Planirani šumsko-uzgojni radovi iznose 3.886,60 ha i manji su u odnosu na Plan za 2018. godinu za 11,67 posto.  U okviru investicija značajna izdvajanja se odnose na izgradnju kamionskih puteva (8,46 km), što će doprinijeti boljoj otvorenosti šuma. Kada je u pitanju broj radnika Rebalansom je planirano 667 što je manje u odnosu na Plan za 2018. godinu za 4,03 posto i veće u odnosu na izvršenje u 2017. godini za 10,25 posto. Razlog povećanja je preuzimanje poslova čuvanja šuma od Kantonalne uprave za šumarstvo. Planirani prihodi su manji za osam posto u odnosu na Plan za 2018. godinu, a u odnosu na ostvarene u 2017. godini su manji za 1,24 posto. Dobit iznosi 20.211,00 KM i manja je od planirane za 69,37 posto kao rezultat planiranog bržeg rasta rashoda u odnosu na prihode.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.