Sumirani rezultati za 2011. godinu

Napisano od strane

Sumirani rezultati za 2011. godinuU prostorijama Direkcije ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, u četvrtak 29. decembra 2011. godine održana je sjednica Stručnog kolegija ovog preduzeća, na kojoj su sumirani rezultati rada i poslovanja u 2011. godini. Direktor ŠPD-a, izvršni direktori, upravnici podružnica i rukovodioci sektora izrazili su svoje zadovoljstvo postignutim reziltatima rada i poslovanja Preduzeća tokom 2011. godine. Šumsko-uzgojni radovi uspješno su realizovani vlastitom radnom snagom. Proizvodnja šumskih drvnih sortimenata, također se odvijala veoma uspješno i u planiranim dinamikama, a obaveze prema zaposlenicima, državi, kupcima i poslovnim partnerima uredno su izmirivane. Istaknuto je također, da likvidnost Preduzeća nijednog trenutka nije bila ugrožena.
U prostorijama Direkcije ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, u četvrtak 29. decembra 2011. godine održana je sjednica Stručnog kolegija ovog preduzeća, na kojoj su sumirani rezultati rada i poslovanja u 2011. godini. Direktor ŠPD-a, izvršni direktori, upravnici podružnica i rukovodioci sektora izrazili su svoje zadovoljstvo postignutim reziltatima rada i poslovanja Preduzeća tokom 2011. godine. Šumsko-uzgojni radovi uspješno su realizovani vlastitom radnom snagom. Proizvodnja šumskih drvnih sortimenata, također se odvijala veoma uspješno i u planiranim dinamikama, a obaveze prema zaposlenicima, državi, kupcima i poslovnim partnerima uredno su izmirivane. Istaknuto je također, da likvidnost Preduzeća nijednog trenutka nije bila ugrožena.

Članovi Stručnog kolegija izrazili su zadovoljstvo korektnim odnosom zaposlenih prema radnim zadacima i obavezama kao i imovini ŠPD-a. Kao poseban uspjeh Preduzeća u 2011. godini istaknuto je dobivanje FSC certifikata za održivo gospodarenje šumskim resursima. Šumsko-privredno društvo “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa trenutno je jedino preduzeće u Federaciji Bosne i Hercegovine koje posjeduje certifikat za cjelokupno područje kojim gospodari.

Pored FSC certifikata, kao poseban uspjeh Unsko-sanskih šuma i direktora, članovi stručnog kolegija naveli su priznanje „Najmenadžer i najkompanija za 2011. godinu“ koje je dodijeljeno ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa i direktoru mr. Đevadu Muslimoviću 8. decembra 2011. godine. Kriteriji prema kojima se rukovodio ocjenjivački žiri kod dodjele ovih priznanja su. Uspješno poslovanje, investicije, zapošljavanje, uvođenje i korištenje savremenih tehnologija, dobit kompanije, organizacija posla te popularnost kod partnera i sugrađana.

Kao značajan uspjeh Preduzeća spomenuto je i priznanje „Poslodavac godine za osobe sa invaliditetom“ koje je ŠPD-u dodijeljeno 3. decembra 2011. godine. Članovi Stručnog kolegija još su naglasili da su poduzete sve neophodne mjere i aktivnosti kako bi ŠPD imao povoljne uslove za rad i poslovanje i kako bi nastavio sa nizanjem uspjeha i u predstojećoj 2012. godini.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.