Izuzetno uspješna proizvodnja ŠPD-a za period januar-novembar 2011. godine

Napisano od strane

Izuzetno uspješna proizvodnja ŠPD-a za period januar-novembar 2011. godineProizvodnja šumskih drvnih sortimenata u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa za mjesec novem 2011. godine odvijala se veoma uspješno. Proizvodnja u svim fazama realizovana je u potpunosti a zabilježen je i prebačaj.

Faza sječe na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa za mjesec novembar 2011. godine realizovana je sa 146%. Od planiranih 25.186 m3 usječeno je 36.851 m3.
Proizvodnja šumskih drvnih sortimenata u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa za mjesec novem 2011. godine odvijala se veoma uspješno. Proizvodnja u svim fazama realizovana je u potpunosti a zabilježen je i prebačaj.

Faza sječe na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa za mjesec novembar 2011. godine realizovana je sa 146%. Od planiranih 25.186 m3 usječeno je 36.851 m3. Po podružnicama, faza sječe izvršena je u sljedećim procentima:
Podružnica „Šumarija“ Bihać 157%
Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa 333%
Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac 112%
Podružnica „Šumarija“ Cazin 570 % (od planiranih 200 m3 usječeno 1.139 m3)
Podružnica „Šumarija“ Ključ 69%
Podružnica „Šumarija“ Sanski Most 219%

Izvoz drvnih sortimenata na nivou Preduzeća za mjesec novembar 2011. godine ostvaren je sa 132%. Od planiranih 25.186 m3 , ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa je za ovaj period izvezlo na međustovarišta 33.314 m3 svih drvnih sortimenata. Po podružnicama , ova faza proizvodnje realizovana je u ovim procentima:
Podružnica „Šumarija“ Bihać 160%
Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa 298%
Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac 105%
Podružnica „Šumarija“ Cazin 570 % (od planiranih 200 m3 izvezeno 1.139 m3)
Podružnica „Šumarija“ Ključ 65%
Podružnica „Šumarija“ Sanski Most 165%.

Otprema drvnih sortimenata za mjesec novembar 2011. godine realizovana je sa 115% na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa . Od planiranih 25.186 m3, ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa otpremilo je 29.065 m3 svih drvnih sortimenata . Ova faza proizvodnje po podružnicama realizovana je u sljedećim procentima:
Podružnica „Šumarija“ Bihać 158%
Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa 234%
Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac 102%
Podružnica „Šumarija“ Cazin 579 % ( od planiranih 200 m3 otpremljeno 1.158 m3)
Podružnica „Šumarija“ Ključ 49%
Podružnica „Šumarija“ Sanski Most 105%.

Proizvodnja šumskih drvnih sortimenata za period januar-novembar 2011. godine na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, uspješno je realizovana u svim proizvodnim fazama. Sječa drvnih sortimenata izvršena je sa 105%. Od planiranih 352.172 m3 usječeno je 371.470 m3 drvnih sortimenata. Gledajući po podružnicama, ova faza izvršena je u sljedećim procentima:
Podružnica „Šumarija“ Bihać 111%
Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa 115%
Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac 98%
Podružnica „Šumarija“ Cazin 124% (od planiranih 9.448 m3 usječeno 11.758 m3)
Podružnica „Šumarija“ Ključ 88%
Podružnica „Šumarija“ Sanski Most 110%

Izvoz drvnih sortimenata na nivou Preduzeća za period januar- novembar 2011. godine ostvaren je sa 106%. ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa su za ovaj period izvezli na međustovarišta 371.920 m3 svih drvnih sortimenata što je više od planiranog za 19.748 m3. Po podružnicama , ova faza proizvodnje realizovana je u ovim procentima:
Podružnica „Šumarija“ Bihać 111%
Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa 118%
Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac 97%
Podružnica „Šumarija“ Cazin 125%
Podružnica „Šumarija“ Ključ 89%
Podružnica „Šumarija“ Sanski Most 108%.

Otprema drvnih sortimenata za period januar-novembar 2011. godine,na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, realizovana je sa 107%. od planiranih 352.172 m3 otpremilo je 375.624 m3 svih drvnih sortimenata. Ova faza proizvodnje po podružnicama realizovana je u sljedećim procentima:
Podružnica „Šumarija“ Bihać 113%
Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa 115%
Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac 101%
Podružnica „Šumarija“ Cazin 125%
Podružnica „Šumarija“ Ključ 86%
Podružnica „Šumarija“ Sanski Most 109%.

Zalihe drvnih sortimenata na šuma-panju na dan 30.11.2011. godine na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa ukupno su iznosile 11.977 m3 i veće su za 3.639 m3 u odnosu na mjesec oktobar ove godine. Zalihe drvnih sortimenata na međustovarištu na dan 30.11.2011. godine na nivou Preduzeća iznosile su 18.608 m3 i veće su za 6.255 m3 u odnosu na mjesec oktobar 2011. godine.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.