Sustići zaostatke u proizvodnji i organizovati akcije prikupljanja šumskog sjemena

Napisano od strane

U utorak 12. novembra 2019. godine u  Bosanskoj Krupi održana je sjednica Stručnog kolegija ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. Razgovaralo se o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice Stručnog kolegija, a veći dio sjednice protekao je u razmatranju Izvještaja proizvodnje za oktobar i period januar – oktobar 2019. godine. Kako bi se obezbijedio kontinuitet proizvodnje i osigurala isporuka drvnih sortimenata kupcima,  zaključeno je da se  upravnici podružnica/Pogona zaduže da poduzmu sve neophodne mjere i aktivnosti kako bi u potpunosti sustigli zaostatke u proizvodnji i povećali udio lišćarskih i četinarskih trupaca u cjelokupnom procesu proizvodnje.

Pošto je na sjednici izražen i problem nedostatka šumskog sjemena na tržištu, a što utiče na Plan proizvodnje šumskih sadnica, zaključeno je da se za potrebe proizvodnje sadnog materijala u Podružnici “Rasadnik” Cazin, obezbijedi sjeme u akcijama prikupljanja koju bi izveli zaposlenici ŠPD-a, u podružnicama u kojima je zabilježen dobar urod.  U tu svrhu data je obaveza upravniku Podružnice “Šumarija” Bosanski Petrovac i rukovodiocu Sektora  za ekologiju i zaštitne šume,  da organizuju prikupljanje sjemena na području “Šumarije” Bosanski Petrovac.  S obzirom da je u  narednom periodu neophodno imenovati komisije za popis imovine ŠPD-a,  upravnicima podružnica/Pogona naloženo je da u što kraćem roku dostave Sektoru pravnih poslova svoje prijedloge za članove Komisije za popis stalnih sredstava.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.