Telegrami saučešća

Napisano od strane

Telegrami saučešćaPovodom iznenadne smrti upravnice Pogona gospodarenja za Općinu Bosanska Krupa Dubravke Porić-dipl.ing.šumarstva, na adresu ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos.Krupa pristigli su brojni telegrami saučešća.
Među pojedincima i institucijama koji su izrazili svfoju sućut je i Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu čiji telegram objavljujemo u cjelini.
Povodom iznenadne smrti upravnice Pogona gospodarenja za Općinu Bosanska Krupa Dubravke Porić – dipl.ing.šumarstva, na adresu ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos.Krupa pristigli su brojni telegrami saučešća.
Među pojedincima i institucijama koji su izrazili svoju sućut je i Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu čiji telegram objavljujemo u cjelini.

Poštovane kolege!

Prerano preseljenje na ahiret poštovane kolegice Dubravke sve nas je iznenadilo. Šumarstvo kao struka je izgubilo jednog vrsnog i uglednog stručnjaka a firma «Unsko-sanske šume» i sva šumarska javnost izvanrednog i veoma dragog čovjeka. Odlaskom poštovane kolegice Dubravke zasigurno da će najviše familija osjetiti prazninu, ali i ponos da je Dubravka bila primjer vrsnog stručnjaka i nadasve plemenitog čovjeka iz kojeg su isijavale vrijednosti karakteristične samo za ljude njezinog kova.

U ime uposlenika i studenata Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu upućujemo Vam iskrene izraze sućuti sa željom da iste prenesete familiji kolegice Dubravke.

D e k a n
Prof.dr. Faruk Mekić

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.