U toku akcija deminiranja na području Ćorkovače
Pomozite u borbi protiv mina!

Napisano od strane

Mine i neeksplodirana ubojita sredstva, čak i dvadeset šest godina nakon rata, i dalje predstavljaju ozbiljnu opasnost za građane Bosne i Hercegovine. S obzirom da su na području Unsko-sanskog Kantona u proteklom odbrambeno-oslobodilačkom ratu vođene intenzivne borbe, i dalje je prisutna velika količina mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava. Iako su u proteklih dvadeset godina deminirane velike površine, uglavnom one u blizini naselja, u šumama i manje posjećenim mjestima i dalje su prisutna brojna minska polja. Kako bi se uklonila ova opasnost, ove godine poduzete su mnoge aktivnosti s ciljem borbe protiv mina. Trenutna aktivnost na ovom polju provodi se u Podružnici “Šumarija” Cazin. Uklanjanje mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava vrši se na području Ćorkovače, u općini Bužim u odjelima 46. i 47. gospodarske jedinice Baštra-Ćorkovača. Ovu akciju provodi Deminerski bataljon Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u saradnji sa ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa.

Kako saznajemo od terenskih radnika „Šumarije“ Cazin,  na prostoru između Sipa (Radoč) i Ćorkovače u općini Bužim prisutno je oko 1. 100 000 kvadratnih metara sumnjivih površina, a do sada je očišćeno tek oko 6 hekatara. Akcija deminiranja odjela 46. i 47. otpočela je u julu 2021. godine i uklonjen je znatan broj mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava raznih kalibara, koja su uništavana nakon njihovog pronalaženja. Akcija deminiranja na Ćorkovači u šumi zvanoj Šajrovača, bit će okončana do kraja godine, što će Unsko-sanskim šumama omogućiti bezbjednije i efikasnije gospodarenje.

 Ovom prilikom, pripadnici Deminerskog bataljona Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, apeluju na sve građane koji imaju bilo kakva saznanja o lokacijama na kojima se nalaze mine i neeksplodirana ubojita sredstva da ista prijave u Službu Civilne zaštite Bužim na brojeve telefona 077/ 419-513; 419-523 ili 419-500. Lokaliteti na kojima se nalaze mine i neeksplodirana ubojita sredstva moguće je prijaviti i u „Šumariji“ Cazin na broj telefona poslovođi uzgoja i zaštite Edinu Mustafiću ili čuvarima šuma  Edhamu Dizdareviću i Huseinu Duriću na broj telefona 037/514-031.

Pomozite da uklonimo mine koje nas sve ugrožavaju! 
Jasmin Grošić

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.