Unsko-sanske šume ostaju vlasnik prestižnog FSC® certifikata

Napisano od strane

U petak 26. aprila 2024. godine, eksperti certifikacijske agencije “SGS Košice” iz Slovačke završile su kontrolni nadzor provođenja FSC standarda u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, koji su vršili posljednja četiri dana. Kontrolu su izvršili Milan Stojković kao procjenitelj i Bojan Đurić kao kontrolor. Ovogodišnja kontrola provedbe FSC standarda u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, izvršena je u podružnicama „Šumarijama“ u Bihaću, Sanskom Mostu i Bosanskom Petrovcu. Kontrola je obuhvatala detaljan uvid u dokumentaciju i izlazak na teren. Prilikom pregleda dokumentacije i razgovora sa zaposlenicima, pažnja certifikatora bila je posebno usmjerena na prava i položaj radnika, ravnopravnost spolova, edukacije zaposlenika, brigu o zaštiti šuma i divljači, evidencije o povredama na radu te korištenje HTZ opreme zaposlenika. Certifikatori su se zanimali i za radna mjesta u ŠPD-u pod rizikom, smrtne slučajeve na poslu, diskriminaciji na radnom mjestu, brigu o šumama visoke zaštitne vrijednosti, a razgovarali su i sa nekim udruženjima, odnosno interesnim grupama koja sarađuju sa ŠPD-om.

Zanimanje certifikatora na terenu odnosilo se na gazdovanje šumama u blizini izvorišta, vodotokova i kulturno-historijskih znamenitosti. U tu svrhu obišli su vrela Klokota i Privilice u Bihaću. Predstavnici certifikacijske agencije SGS „Košice“ iz Slovačke posebnu pažnju posvetili su i izvođenju radova u šumarstvu i korištenju HTZ opreme. U tu svrhu, u Podružnici “Šumarija” Sanski Most upriličili su obilazak odjela 126,129,131/2 i 114 Gospodarske jedinice „Grmeč-Mijačica“. Nakon izvršenog kontrolnog pregleda, certifikatori su potvrdili da ŠPD gospodari državnim šumama stručno i profesionalno kako to rade i najsavremenija preduzeća šumarstva u Evropi. “Tokom našeg boravka ovdje, mogli smo da vidimo samo stručan i svjestan rad, dobru organizaciju, kao i lijepe i zdrave šume i sa zadovoljstvom ćemo predložiti produženje certifikata” saopćio je Milan Stojković, procjenitelj certifikacijske kuće “SGS Košice” iz Slovačke.

Zadnja izmjena: 30. 04. 2024.