“Unsko-sanske šume” na rang-listi 100 najuspješnijih preduzeća u BiH

Napisano od strane

Poslovne novine u svom dvobroju za juli i avgust 2011. godine, objavilo je rang liste 100 najuspješnijih velikih preduzeća u Bosni i Hercegovini po ukupnom prihodu, izvozu, neto dobiti i investicijama za 2010 godinu. Na rang-listi velikih preduzeća, po ukupnom prihodu ostvarenom u 2010. godini ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa nalazi se na 57. mjestu sa prihodom u iznosu od 26.859.968 KM.
Poslovne novine u svom dvobroju za juli i avgust 2011. godine, objavilo je rang liste 100 najuspješnijih velikih preduzeća u Bosni i Hercegovini po ukupnom prihodu, izvozu, neto dobiti i investicijama za 2010 godinu. Na rang-listi velikih preduzeća, po ukupnom prihodu ostvarenom u 2010. godini ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa nalazi se na 57. mjestu sa prihodom u iznosu od 26.859.968 KM.

Poslovne novine objavile su i rang-liste 25 velikih preduzeća po izvozu i neto-dobiti u 2010. godini. Uprkos finansijskoj krizi koja je kroz 2010. godinu pratila poslovanje ovog preduzeća, ono je ostvarilo neto dobit u iznosu od 3.906.769 KM i kao takvo svrstano je među 25 velikih preduzeća po neto dobiti u 2011. godini. Vrijedi napomenuti da je na pomenutim rang-listama, od svih preduzeće šumarstva u BiH, svoje mjesto našlo jedino ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, što je jasan pokazatelj da ovo preduzeće opravdano nosi epitet najboljeg i najorganizovanijeg šumarskog preduzeća u Bosni i Hercegovini.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.