VRSTA DRVETA OD KOJEG JE IZRAĐENA : jela/smrča

MATERIJAL OD KOG JE IZRAĐEN: zrakom sušeno drvo, puno drvo

TIP OBRADE MATERIJALA: mehanička obrada

HEMISKA ZAŠTITA : uljni firnes

DIMENZIJE : mala : 100x80x35 (cm)

                         srednja : 200x80x35 (cm)

                         velika : 300x80x35 (cm)

NAMJENA : može biti samostalno ili kao dio neke garniture a sliži isključivo za sjedenje. Može biti na otvorenom ili u zatvorenom prostoru.