Zajednički projekti Š PD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa i Š GD „Hercegbosanske šume“ d.o.o Kupres

Napisano od strane

U svrhu unaprijeđenja poslovne saradnje ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa sa ostalim šumskoprivrednim društvima iz BiH, u četvrtak 23. novembra 2017. godine u Bosanskoj Krupi,  održan je zajednički sastanak ovog ŠPD-a sa ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o Kupres.  Predstavnici ova dva šumarska preduzeća, najveći dio sastanka posvetili su  razmjeni iskustava oko pripreme i implementacije projekata sa naglaskom na projekte Evropske unije.  

Razgovarali su i o projektnim aktivnostima, ciljevima i rezultatima projekta „ Forest Eye Zaštita prirode i okoliša od šumskih požara“ financiranog od strene Evropske unije, kroz instrument predpristupne pomoći (IPA) u okviru programa prekogranične saradnje. 

Predstavnici Unsko-sanskih  i  Hercegbosanskih šuma  razgovarali su i o novim mogućnostima u pripremi i apliciranju projekata s naglaskom na zajedničke teme održivog gospodarenja šumama, kao i o projektu praćenja proizvodnje primjenom bar koda i GPS sistema u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. U sklopu ovog sastanka, projektanti  u ŠPD-u mr. Jasmin Mešić, dipl.ing. šumarstva i mr. Haris Koljić, dipl.ing. šumarstva,  priredili su i prezentaciju programa za praćenje proizvodnje šumskih drvnih sortimenata, koji su razvili za potrebe ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, a koji bi se mogao primjenjivati i u radu ostalih ŠPD/ŠGO u Bosni i Hercegovini.

Ovo je prvi sastanak ove vrste sa predstavnicima ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o Kupres, a kako  navodi direktor ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa mr.sci Haris Mešić, ovakav vid saradnje bit će nastavljen i u budućnosti. „ Ovaj sastanak smo posvetili razmjeni iskustava oko pripreme, pisanja i implementacije projekata sa naglaskom na projekte Evropske unije. Unsko-sanske šume će i u budućnosti sarađivati sa svim šumskoprivrednim, odnosno šumskogospodarskim društvima iz BiH , jer jedan od naših prioritetnih ciljeva je da apliciramo sa što većim brojem projekata iz oblasti šumarstva i ekologije koji bi bili usmjereni prema sredstvima Evropske unije, predpristupnim fondovima i tako dalje.  Sada razgovaramo oko zajedničkog učešća o projektu praćenja proizvodnje primjenom bar koda i GPS sistema koji bi se u potpunosti primjenjivao za sve faze rada u šumarstvu po uzoru ne neke evropske zemlje.“ Izjavio je mr.sci. Haris Mešić, direktor ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. 

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.