ZAPOSLENICI ŠPD-a KOD NAJMLAĐIH RAZVIJAJU SVIJEST O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Napisano od strane

Svjetski dan zaštite životne sredine obilježava se različitim aktivnostima i kampanjama 5. juna svake godine u više od 140 zemalja svijeta. Cilj obilježavanja  ovog Dana je da se skrene pažnja javnosti na brojne ekološke probleme i potrebu očuvanja životne sredine. Među brojnim organizacijama, udruženjima, ustanovama i preduzećima koji su obilježili ovaj značajan ekološki datum svrstalo se i ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, koji od svog formiranja do danas, posebnu pažnju posvećuje zaštiti životne sredine. U srijedu 05.06.2022. godine referenti iz Sektora za ekologiju i zastitne šume, upriličili su posjetu Osnovnoj školi „Prekounje“ u Bihaću i održali edukativni čas za učenike četvrtog razreda. Učenicima je je na slikovit način objašnjeno, koliko ljudi i ostala živa bića zavise o zdravom okolišu, bez kojeg bi život na zemlji bio nezamisliv.

Prema podacima dobivenim od ekoloških udruženja, u Bosni i Hercegovini je zaštićeno tek nešto više od tri posto teritorije. U narednom periodu, ekolozi će nastojati da se ovaj teritorij uveća pošto nasrtaji na prirodu i dalje postoje poput razvoja novih energetskih postrojenja, posebno hidroelektrana, gradnja nelegalnih objekata na šumskom zemljištu i uz obale rijeka, ekološki neprihvatljiv rad rudarskih kompanija, neadekvatn upravljanja otpadom, krivolov i druge aktivnosti koje škode okolišu.

U Bosni i Hercegovini su obilježavanja dana zaštite životne sredine svedena na lokalni nivo. Iako se ovaj ekološki datum u našoj zemlji obilježava nešto više od 50 godina, ako izuzmemo nekolicinu ekoloških udruženja i aktivista, o problemu ekologije malo ko se bavi a zakonska regulativa je potpuno izostala. Iz ekoloških udruženja nabrajaju inicijative za spašavanje rijeka od minihidrocentrala kao posljednju pobjedu građana u borbi protiv ekoloških katastrofa. Međutim, sistemska rješenja nedostaju. Potrebni zakoni iako su upućeni i u fazi pripreme, izgleda da su daleko od usvajanja. “Sistema koji bi štitio naš okoliš nema, ima samo sistem da se naši zagađivači pokriju papirima i to je sve što mi od nečega što se zove zaštita okoliša imamo”, naveo je Anes Podić, ekološki aktivista.

Bez zaštite okoliša, kako ističu ekološka udruženja, nema ni približavanja Evropskoj uniji. Uz novčanu pomoć Evropska unija pomagat će u zakonodavnom usklađivanju, ali spremni moraju biti i domaći lideri. “U zemljama Evropske unije procenat zaštićenosti teritorija je preko 20%, Slovenija je zaštitila preko 50% teritorije, a u BiH 3,4%. Nije samo živi svijet u opasnosti nego i životi ljudi. Od posljedica zagađenog zraka u Bosni i Hercegovini svake godine umre između 3.400 i 5.000 ljudi, a skoro svaka peta ili šesta smrt uzrokovana je nekom bolešću koju je napravio zagađeni zrak. I opet ništa se ne dešava, apsolutno nikakvih reakcija vlasti nemaju”,  navode ekološki aktivisti. Ovakav nesavjestan odnos prema prirodi posljedica je nedovoljne upućenosti građana u problem ekologije. Da bi imali čist i zdrav okoliš, potrebno je da obrazujemo ljude, posebno one najmlađe, a na tome predano radi ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa sa svojim zaposlenicima. Jučerašnja posjeta Osnovnoj školi “Prekounje” to itekako potvrđuje.  

Zadnja izmjena: 06. 06. 2024.