Oglas za javnu prodaju putem pismenih ponuda

Napisano od strane

Na osnovu člana 65. Statuta ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa i Zaključka Uprave ŠPD-a broj 021-50-79/24 od 27.05.2024.godine, Uprava ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa objavljuje oglas za javnu prodaju putem pismenih ponuda.

Zadnja izmjena: 31. 05. 2024.