Završen Okrugli sto o zdravstvenom stanju šuma na području USK-a

Napisano od strane

U organizaciji ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, u četvrtak 15.06.2017. godine u prostorijama Radničkog doma „Lanište“ u  Podružnici “Šumarija” Ključ je održan okrugli sto o temi „Zdravstveno  stanje šuma na području  USK-a“.   

Ovom edukativnom skupu prisustvovala je većina rukovodilaca ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa te svi inžinjeri šumarstva koji su raspoređeni na poslove pripreme proizvodnje i uređivanja šuma.  Prisutni su bili i predstavnici Kantonalne uprave za šumarstvo. Iako je prisustvo predstavnika Uprave za inspekcijske poslove USK-a i F BiH bilo od izuzetne važnosti, predstavnici ovih institucija nisu se odazvali pozivu.

Prezentaciju o zdravstvenom stanju šuma te preventivnim i represivnim mjerama na zaštiti šuma izložili su eksperti sa Šumarskog fakulteta u Sarajevu prof.dr. Mirza Dautbašić i prof.dr. Osman Mujezinović. Predavači su istakli da su na području Unsko-sanskog kantona posebno ugrožene četinarske šume smrče usljed prenamnoženja potkornjaka. Smrčin potkornjak brzo se širi i uzrokuje velike štete na drveću. Sa jednog zaraženog stabla, u toku jedne godine, potkornjak se proširi na čak osamnaest stabala.

 Da bi se ovaj problem dugoročno riješio, profesori Dautbašić i Mujezinović rješenje vide jedino u radikalnoj sječi. „Višestruko je veća šteta ostaviti jedno neposječeno zaraženo stablo, nego posjeći nekoliko zdravih stabala, jer potkornjak se ne krije u osušenom stablu nego u zalenom za koje mi i ne znamo da je zapravo zaraženo“ istaknuo je profesor Mirza Dautbašić.  Nakon prezentacije upriličena je diskusija. Prisutni su imali priliku da čuju kvalitetne odgovore na sve probleme sa kojima se susreće terensko osoblje ŠPD-a kada je u pitanju zaštita šuma i preventivno djelovanje. Nakon diskusije doneseno je i nekoliko zaključaka koji imaju za cilj kvalitetno i dugoročno rješenje problema zaštite šuma. 

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.