Završena isporuka ogrjeva penzionerima USK-a

Napisano od strane

Šumsko-privredno društvo “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa i Savez penzionera

Unsko-sanskog kantona, uspješno surađuju već duži niz godina kroz potpisane kroz potpisane ugovore za kupovinu ogrjevnog drveta na rate, što uveliko olakšava ovoj populaciji. Cijena ogrjeva kroz ovaj aranžman je dosta povoljnija a plaćanje je omogućeno na osam jednakih mjesečnih rata. Na ovakav način, nabavku ogrjeva ostvaruju i boračke populacije poput Udruženja ratnih vojnih invalida, Udruženja porodica šehida i poginulih boraca, kao i sindikat ŠPD-a.

 Ugovor o nabavci ogrjevnog drveta na rate za potrebe penzionera i boračkih populacija potpisan je i ove godine u ukupnoj količini  od 30.525,60 kubika, što je za skoro 6000 kubika više nego prethodne godine. Od početka saradnje ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa sa boračkim udruženjima i Udruženjem građana penzionera USK-a, ovo su do sada najveće realizovane količine. Isporuka ogrjeva penzionerima, RVI i porodicama šehida i poginulih boraca za tekuću godinu, uredno je realizovana zaključno sa 31.10.2020. godine.

 Isporuku ogrjeva pored pandemije koronavirusa, ometali su i usporavali i izrazito nepovoljni vremenski uslovi na terenu. Ipak, zahvaljujući dobroj organizaciji, kao i zalaganju svih uposlenih u Preduzeću, potpisani ugovori o isporuci ogrjeva sa udruženjima penzionera i boračkim udruženjima, realizovani su na vrijeme i u skladu sa uslovima iz ugovora. Ovih dana otpočeće razgovori sa predstavnicima ovih udruženja o isporuci ogrijevnog drveta za 2021. godinu.
J.G

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.