In Memoriam: Dragan Zorić

Napisano od strane

In Memoriam: Dragan ZorićRodbina, prijatelji i poznanici u četvrtak 12.01.2012. godine, zauvijek su se oprostili od Dragana Zorića. Sućut i duboko žaljenje porodici Zorić izrazili su uprava i menadžment ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa, u kojem je Dragan obavljao dužnost člana Nadzornog odbora.
Rodbina, prijatelji i poznanici u četvrtak 12.01.2012. godine, zauvijek su se oprostili od Dragana Zorića. Sućut i duboko žaljenje porodici Zorić izrazili su uprava i menadžment ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa, u kojem je Dragan obavljao dužnost člana Nadzornog odbora.

Dragan Zorić, rođen je 1941. godine u selu Teočak nadomak Bihać. Osnovnu i srednju školu završio je u Bihaću a Ekonomski fakultet u Beogradu. Dragan je tokom radnog vijeka obavljao veoma važne i odgovorne privredne, društvene, političke i državne funkcije. Između ostalog, obavljao je dužnost direktora Mljekare u Bihaću, predsjednika Skupštine opštine Bihać, predsjednika Poslovnog odbora PPPK «Krajina» Bihać, člana Predsjedništva Republičke konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda BiH, pomoćnika ministra za privredu u Vladi USK-a, s kojeg mjesta je i otišao u penziju. Bio je član Nadzornog odbora ŠPD «Unsko-sanske šume» u dva mandata.

Pored radnih i odgovornih dužnosti Zorić je bio aktivan i u društveno-političkom životu i nevladinom sektoru. Nakon rata na ovim prostorima bio je prvi predsjednik OO Srpskog građanskog vijeća „Pokret za ravnopravnost“ u Bihaću a kasnije je bio i član SGV PR BiH.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.