Intervju sa izvršnim direktorom za oblast šumarstva Fadilom Šehićem, dipl.ing.šumarstva

Ne sumnjam u uspješnost poslovanja i u 2012. godini

Napisano od strane

Intervju sa izvršnim direktorom za oblast šumarstva Fadilom Šehićem, dipl.ing.šumarstva 

 Ne sumnjam u uspješnost poslovanja i u 2012. godini” />Odlukom Skupštine ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa u maju protekle godine imenovani ste na poziciju izvršnog direktora za oblast šumarstva.<b> Koliko ste, u relativno kratkom vremenskom periodu, uspjeli „pohvatati konce“ na novoj dužnosti i dati vlastiti doprinos uspješnom poslovanju Preduzeća koje već duže vrijeme u F BiH nosi epitet najuspješnijeg preduzeća u oblasti šumarstva? </b><br />
<b>Odlukom Skupštine ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa u maju protekle godine imenovani ste na poziciju izvršnog direktora za oblast šumarstva. Koliko ste, u relativno kratkom vremenskom periodu, uspjeli „pohvatati konce“ na novoj dužnosti i dati vlastiti doprinos uspješnom poslovanju Preduzeća koje već duže vrijeme u F BiH nosi epitet najuspješnijeg preduzeća u oblasti šumarstva?</b></p>
<p> Prije mog imenovanja na mjesto izvršnog direktora za oblast šumarstva u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, bio sam na dužnosti upravnika Podružnice „Šumarija“ Bosanski Petrovac, tako da mi poslovanje i organizacija proizvodnje unutar ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa nije bila nepoznata. Čitav svoj radni vijek proveo sam radeći poslove iz svoje struke, a posljednje dvije decenije obnašao sam čitav niz rukovodećih dužnosti u ŠG „Risovac“ Bihać i ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. Odmah po preuzimanju dužnosti izvršnog direktora za oblast šumarstva u ŠPD-u, održao sam više sastanaka sa svojim najbližim saradnicima, odnosno, sa upravnicima podružnica i rukovodiocima sektora, kako bismo utvrdili strategiju i prioritete u našem radu, upoznali se sa problemima koji nas prate kroz rad i poslovanje te pronašli najefikasniji način da se ti problemi otklone. </p>
<p> Dobra saradnja sa upravnicima podružnica i rukovodiocima sektora koja je uspostavljena mojim imenovanjem na mjesto izvršnog direktora za oblast šumarstva, izražena je i danas i svakako predstavlja bitnu kariku u lancu uspjeha koje, skoro pa svakodnevno, postižemo u našem radu i poslovanju. Pored svojih saradnika održao sam i sastanke sa privatnim izvođačima radova koji su angažovani od strane Unsko-sanskih šuma. Cilj ovih sastanaka bio je da se izvođačima radova ukaže na potrebu poštivanja odredaba ugovora koje smo sa njima potpisali, te drugih zakonskih akata i procedura. Jedan od mojih prioriteta bila je i uspostava saradnje sa predstavnicima vlasti i lokalne zajednice koja je također urodila plodom. Uglavnom, zadovoljan sam rezultatima koje sam postigao kao izvršni direktor za oblast šumarstva a koji se ogledaju u uspješnoj organizaciji poslova, zakonitosti u radu, realizaciji proizvodnje i ispunjenju obaveza prema našim poslovnim partnerima i građanima. </p>
<p><b>Prema svim pokazateljima poslovanja očito je da ste 2011. godinu okončali uspješno. U kojoj mjeri je realiziran Plan i program rada ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa za 2011. godinu? </b></p>
<p>Plan proizvodnje šumskih-drvnih sortimenata na nivou Preduzeća realizovan je veoma uspješno u svim proizvodnim fazama. Sječa drvnih sortimenata bila je planirana u količini od 369.236 m3 a izvršena je sa 383.106 m3 što je više za 13.950 m3. U odnosu na 2010. godinu, realizacija sječe drvnih sortimenata veća je za 34.839 m3. Izvoz drvnih sortimenata za 2011. godinu, bio je planiran u količini od 369.236 m3 a izvršen je u količini od 383.296 m3 što je više za 14.060 m3. U odnosu na 2010. godinu, iznos i izvoz drvnih sortimenat bio je veći za 28.333 m3 svih drvnih sortimanata. Otprema drvnih sortimanata na nivou ŠPD-a također je realizovana uspješno. Od planiranih 369.236 m3 realizovano je 391.173 što je više za 21.937 m3. </p>
<p> Kad već govorimo o realizaciji Plana za 2011. godinu, posebno bih naglasio da smo šumsko-uzgojne radove realizovali sa sto posto. Sve radove smo izveli vlastitom radnom snagom. Posebnu pažnju posvetili smo pošumljavanju u koja smo povremeno uključivali učenike, sportiste, lovačka društva, planinare i studente. U par navrata u akcije pošumljavanja bili su uključeni i neki vijećnici općina kao i službenici ministarstva poljoprivrivrede, vodoprivrede i šumarstva, koji su na taj način htjeli dati svoj doprinos u obilježavanju 2011. godine koja je proglašena međunarodnom godinom šuma.</p>
<p><b>ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bosanska Krupa je jedino preduzeće u Federaciji BiH koje posjeduje FSC certifikat za cjelokupno područje kojim gazduje. Koliko vam to pomaže u redovnom poslovanju? </b></p>
<p>Prestižni certifikat o pravilnom gospodarenju šumskim resursima FSC , koji je dodijeljen Unsko-sanskim šumama predstavlja na neki način krunu našeg uspješnog, dugogodišnjeg gospodarenja, i zato je jednako važan za sve šumare na ovom kantonu. Da bi se dobio ovaj certifikat nije dovoljno pravilno gazdovati šumama godinu ili dvije, nego čitave decenije. Znači, ovaj certifikat je svojevrsna potvrda da smo mi u ŠPD-u promovirali ekološki prihvatljivo, ekonomski održivo i društveno korisno gospodarenje šumskim resursima. </p>
<p> Da bismo dobili FSC certifikat mi smo morali uložiti ogroman trud, međutim, puno veći trud trebaće uložiti da bi se certifikat i zadržao. Naravno, FSC certifikat donosi i dosta koristi, posebno kad je u pitanju plasman drvnih sortimenata na tržište Evropske unije. Ovaj certifikat donosi određenu korist i drvoprerađivačima koji kupuju sirovinu od Unsko-sanskih šuma, iz razloga što im omogućuje da svoje proizvode lakše plasiraju na inostrana tržišta. Certifikat je koristan i zbog psihološkog efekta jer značajno utiče na svijest ljudi, to jest, na njihov način razmišljanja i ponašanja prema šumi i blagodatima koje šuma nudi čovječanstvu. </p>
<p><b>Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je Nacrt novog Zakona o šumama. Stručnjaci iz oblasti šumarstva su ukazali na brojne manjkavosti istog. Šta bi u konačnoj verziji Zakon o šumama trebao definirati?</b> </p>
<p>Novim Zakonom o šumarstvu Federacije BiH predviđeno je osnivanje jednog preduzeća šumarstva na jednom šumsko-privrednom području. U slučaju da se usvoji ova verzija Zakona o šumama, ugasilo bi se ŠPD „Unsko-sanske šume“ a više od 200 radnika ostalo bi bez posla. Što se tiče općinskih preduzeća šumarstva, veći dio njih prestao bi ubrzo da funkcioniše zbog nemogućnosti samofinansiranja. Novi zakon nije jasno definirao čuvanje šuma kao ni kantonalne uprave za šumarstvo, stoga smatram da bi usvajanje ovog zakona otvorilo put ka neviđenoj pljački i bezobzirnom uništavanju šuma. Jednom riječju, usvajanje novog Zakona o šumama F BiH, značilo bi početak kraja šumarstva u Bosni i Hercegovini. Mi šumari svjesni smo ove opasnosti i tražimo od svih utjecajnih političkih subjekata, kojima je stalo da se šumarstvo kao veoma jedna od najvažnijih privrednih grana održi u BiH, da ne podrže novi Zakon o šumama. Mi smatramo da vlasništvo nad državnim šumama i šumskim zemljištem u Federaciji BiH treba riješiti u skladu sa važećim ustavnim odredbama, uz preciziranje vlasničkih odnosa. U tom pravcu, tražimo da se formira zasebno ministarstva za šume i vode i vraćanje Zakona o šumama iz 2002. godine uz manje dopune koje bi se odnosile na dio o lokalnim zajednicama. </p>
<p> Nacrt Zakona o šumama koji je usvojio Predstavnički dom Parlamenta F BiH nema podršku nijednog šumsko-privrednog društva u Federaciji kao ni podršku Federalnog udruženja šumarskih inžinjera i tehničara, Hrvatskog šumarskog društva i Šumarskog fakulteta u Sarajevu. Pitam vas, šta to dobro i korisno donosi ovaj zakon? Moj odgovor je ništa, jer zakonom bi se uništilo deset uspješnih šumsko-privrednih društava, šume bi bile izložene dodatnom uništavanju, šumsko zemljište pljački i uzurpaciji, uništila bi se dobra organizacija preduzeća i krenulo bi se ispočetka; i što je najbolnije, Unsko-sanski kanton izgubio bi svoje najjače preduzeće koje u cijelom regionu slovi kao jedno od najorganizovanijih i najuspješnijih. </p>
<p><b>Vlada USK-a je polovinom decembra 2011. godine usvojila Plani i Program rada ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bosanska Krupa za 2012. godinu. Uskoro bi se o istom trebala očitovati i Skupština USK-a. Očekujete li uprkos teškoj ekonomskoj situaciji u zemlji i svijetu, jednako uspješnu poslovnu 2012. godinu kao što je bila godina iza vas?</b> </p>
<p>U jeku ekonomske krize u 2009. I 2010. godini, koja je pogodila veći dio svijeta, Unsko-sanske šume poslovale su pozitivno a ostvarile su čak i određenu dobit. Imali smo spremne mjere za ublažavanje negativnih posljedica ekonomske krize, koje su se većim dijelom oslanjale na mjere štednje. Ukoliko bi recesija zahvatila domaću ekonomiju u ovoj godini, mi ćemo opet posegnuti za antirecesivnim mjerama kao i prethodnih godina. Ići ćemo na mjere štednje, a proizvodnju drvnih sortimenata prilagodićemo zahtjevima tržišta. Znači proizvodićemo onoliko koliko možemo prodati, uvažavajući pri tom propisane zakone i norme. I na kraju , želim da izrazim svoje optimističko uvjerenje da će i 2012. godina biti uspješna, možda ne kao prošla godina ali, ipak biće uspješna, u to sam siguran.</p>
            
                        
            <div class=

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.