Isporuka trupaca lišćara i četinara kupcima u 2014.godini

Napisano od strane

Isporuka trupaca lišćara i četinara kupcima u 2014.godiniPovodom najnovijih dešavanja u vezi „prestanka rada“ nekih drvoprerađivačkih kapaciteta u Unsko-sanskom kantonu, kom prilikom su mediji dodatno dramatizovali ovaj problem bez prethodnog upoznavanja sa činjenicama, koje vlasnici pilana nisu iznijeli u javnost, nego su za svoju neorganizovanost okrivili Unsko-sanske šume, želimo da građanima predočimo pravu istinu.
ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa uredno su svojim kupcima isporučile količine koje su bile predviđene potpisanim ugovorima za 2014. godinu. Vlasnici pilana koji žele da režiraju problem sa Unsko-sanskim šumama dobili su, pored ugovorenih, i dodatne količine. Građanima je dobro poznato da je skoro cijela 2014. godina bila popraćena sa dosad neviđenim padavinama i krajnje nepovoljnim vremenskim uslovima, koje su skoro u potpunosti onemogućile izvođenje terenskih radova u šumarstvu. Otežano odvijanje proizvodnje uticalo je na stanje zaliha svih drvnih sortimenata na međustovarištima koje su na dan 31.12.2014. godine iznosile 26.170 m3. Smatramo da su nezadovoljni pilanari, primjenom racionalnije organizacije rada, mogli obezbijediti kontinuitet proizvodnje zahvaljujući količinama drvnih sortimenata koje su im Unsko-sanske šume dodatno obezbijedile i isporučile. Unsko-sanske šume gazduju državnim šumama na temelju zakonskih propisa, Šumsko-privredne osnove i godišnjih planova gospodarenja.
Kako bi obezbijedili da i buduće generacije uživaju u blagodatima šume, njihova eksploatacija mora se vršiti planski, a ne prema željama nekih drvoprerađivača. ŠPD šumama gospodari na ekološki prihvatljiv i odgovoran, ekonomski opravdan i društveno koristan način, po čemu je poznat a što potvrđuje njegov prestižni FSC certifikat. Ovim principima Unsko-sanske šume će se rukovoditi i u svom budućem radu, nastojeći da podjednako udovolji potrebama svih naših kupaca a ne pojedicima koji misle da imaju privilegije u odnosu na druge.
Povodom najnovijih dešavanja u vezi „prestanka rada“ nekih drvoprerađivačkih kapaciteta u Unsko-sanskom kantonu, kom prilikom su mediji dodatno dramatizovali ovaj problem bez prethodnog upoznavanja sa činjenicama, koje vlasnici pilana nisu iznijeli u javnost, nego su za svoju neorganizovanost okrivili Unsko-sanske šume, želimo da građanima predočimo pravu istinu.
ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa uredno su svojim kupcima isporučile količine koje su bile predviđene potpisanim ugovorima za 2014. godinu. Vlasnici pilana koji žele da režiraju problem sa Unsko-sanskim šumama dobili su, pored ugovorenih, i dodatne količine. Građanima je dobro poznato da je skoro cijela 2014. godina bila popraćena sa dosad neviđenim padavinama i krajnje nepovoljnim vremenskim uslovima, koje su skoro u potpunosti onemogućile izvođenje terenskih radova u šumarstvu. Otežano odvijanje proizvodnje uticalo je na stanje zaliha svih drvnih sortimenata na međustovarištima koje su na dan 31.12.2014. godine iznosile 26.170 m3. Smatramo da su nezadovoljni pilanari, primjenom racionalnije organizacije rada, mogli obezbijediti kontinuitet proizvodnje zahvaljujući količinama drvnih sortimenata koje su im Unsko-sanske šume dodatno obezbijedile i isporučile. Unsko-sanske šume gazduju državnim šumama na temelju zakonskih propisa, Šumsko-privredne osnove i godišnjih planova gospodarenja.
Kako bi obezbijedili da i buduće generacije uživaju u blagodatima šume, njihova eksploatacija mora se vršiti planski, a ne prema željama nekih drvoprerađivača. ŠPD šumama gospodari na ekološki prihvatljiv i odgovoran, ekonomski opravdan i društveno koristan način, po čemu je poznat a što potvrđuje njegov prestižni FSC certifikat. Ovim principima Unsko-sanske šume će se rukovoditi i u svom budućem radu, nastojeći da podjednako udovolji potrebama svih naših kupaca a ne pojedicima koji misle da imaju privilegije u odnosu na druge.

ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa je početkom 2014. godine zaključilo kupoprodajne ugovore sa kupcima koji kupuju trupce lišćara i trupce četinara. Prije zaključivanja kupoprodajnih ugovora, Nadzorni odbor ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa donio je Odluku o raspodjeli trupaca (oblovine) prema kupcima. Kupcima je izvršena raspodjela količina trupaca u skladu sa zaprimljenom dokumentacijom i izvršenim vrednovanjem prema „Uslovima i kriterijima raspodjele/prodaje oblovine“, koje je Nadzorni odbor ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa usvojio.

Elementi „Uslova i kriterija za raspodjelu oblovine u 2014.godini“ su jednim djelom preuzeti iz Odluke Vlade F BiH o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porjeklom iz državnih šuma na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (Sl.novine F BiH 59/09 i 25/10) a drugi dio je usaglašen kroz višegodišnju saradnju sa predstavnicima drvoprerađivača Unsko sanskog kantona putem Klastera za drvopreradu i šumarstvo pri Privrednoj komori USK-a, a to su broj zaposlenih, vrijednost kupljene sirovine i kojeficijent finalizacije. Nakon što su se kupci upoznali sa predloženom raspodjelom trupaca, istakli su svoje nezadovoljstvo sa primjenom kriterija, te su se obavezali da će do naredne raspodjele predložiti izmjenu istih.
Godišnjim planom prodaje za 2014.godinu bila je planirana prodaja:
– 67.980 m3 trupaca lišćara
– 94.334 m3 trupaca četinara

Godišnji plan prodaje je utvrđen na osnovu predhodno donešenog godišnjeg Plana sječa, koji je izrađen u skladu sa dozvoljenim godišnjim sječivim etatom a isti je usklađen sa šumsko-gospodarskim osnovama ili godišnjim planovama gospodarenja na koje predhodnu saglasnost daje Ministarstvo poljopriverede, vodoprivrede i šumarstva.
Gazdujući šumama, kao najznačajnijim prirodnim resursom u BiH, ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa u korištenju državnih šuma uvažava princip potrajnosti proizvodnje i prihoda uz očuvanje i poboljšanje diverziteta i ostalih opće korisnih funkcija šuma. Šume su važna sirovina za privredni sistem jedne zemlje, ali šume su ograničeni resurs iz čega slijedi da se isti moraju podvrgnuti ciljanom iskorištavanju.

U 2014.godini kupcima su, prema uslovima i kriterijima za raspodjelu trupaca (oblovine) za godišnje ugovore (sukcesivna isporuka) dodjeljene sljedeće količine:
– trupci lišćara 48.384 m3
– trupci četinara 69.467 m3
Preostale količine od godišnje prodaje su predviđene da se prodaju putem licitacije (20%) ili dodjele u toku godine novoosnovanim preduzećima (6.000 m3).
Završetkom poslovne 2014.godine svim kupcima je po godišnjim ugovorima ili ugovorima zaključenim tokom godine, licitacijom i predračunima isporučeno: trupaca lišćara 56.502 m3 i trupaca četinara 94.854 m3, iz čega se može zaključiti da je ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa je isporučilo svojim kupcima s kojim je imalo zaključene godišnje ugovore u sukcesivnoj isporuci trupaca veće količine, od prvobitno dogovorenih o čemu su zaključivani dodatni kupoprodajni ugovori tokom 2014.godine.

Ovi kupci su osim dodjeljenih količina kroz početnu raspodjelu, preuzeli u toku 2014.godine još 4.864 m3 trupaca lišćara ili 10% više i 18.308 m3 trupaca četinara ili 26% više iz količina predviđenih za novoosnovana preduzeća i za licitaciju. Samo tri kupca koja su kupovali trupce lišćara u 2014.godini nisu u toku godine zaključivali dodatne ugovore („Horozović“ doo Sanski Most, „Smrča“ doo Bos.Krupa i „Sani global“ doo Bihać). Dok je polovina kupaca sa kojima je ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa zaključilo godišnje ugovore o sukcesivnoj isporuci trupaca četinara preuzeo veće količine zaključivanjem dodatnih ugovora u toku 2014.godine.

U toku 2014.godine je vršena prodaja trupaca lišćara i četinara putem licitacije. Prodate su značajno manje količine u odnosu na licitirane. Za trupce četinara od licitiranih 15.404 m3 je prodato 2.141 m3, dok je od 1.743 m3 lišćarskih trupaca prodato 1.443 m3 trupaca lišćara. Svu licitiranu količinu trupaca lišćara su kupili, kupci s kojim ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa nije imalo zaključene godišnje ugovore o sukcesivnoj isporuci.

Treba istaći da je ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa iskazalo zalihe na tvrdom komionskom putu podružnica/Pogona u iznosu 7.415 m3 trupaca četinara, za koju nisu bili zainteresovani „naši“ kupci, što je posljedica u potpunosti izvršenog plana sječa za trupce četinara, usječeno 100.362 m3 ili 5% više od plana. Plan sječa svih drvnih sortimenata za 2014.godinu je izvršen sa 97% a plan otpreme (prodaje) sa 95%. U odnosu na 2013.godinu smo kupcima otpremili više 2.029 m3 svih sortimenata (ili 1% više).

Pored naznačenih pokazatelja u iskorištavanju šuma, ističemo da je ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa izvršilo 98% planiranih šumsko uzgojnih radova u 2014.godini i u uslovima velikog broja kišnih dana, te poznatih problema unutar preduzeća. Smatramo to velikim uspjehom.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.