Od jula na novoj adresi

Napisano od strane

Od jula na novoj adresiOd jula na novoj adresi

Zaposlenici Sektora za ekologiju koji djeluje pri Šumskoprivrednom društvu “Unsko-sanske-šume» d.o.o. Bosanska Krupa intenzivno rade na adaptaciji i rekonstrukciji nove Upravne zgrade Podružnice «Šumarija» Sanski Most.
Zaposlenici Sektora za ekologiju koji djeluje pri Šumskoprivrednom društvu “Unsko-sanske-šume» d.o.o. Bosanska Krupa intenzivno rade na adaptaciji i rekonstrukciji nove Upravne zgrade Podružnice «Šumarija» Sanski Most.

U ovom Sektoru su uposleni uglavnom invalidi rada, odnosno lica sa smanjenom random sposobnosti za obavljanje poslova na terenu u šumi.
Radovi uz angažman vlastite radne snage u Šumsko-privrednom društvu «Unsko-sanske šume»
d.o.o. Bosanska Krupa, se provode u skladu sa Programom mjera u borbi protiv recesije. Na ovaj način ostvaruju se znatne uštede.

Rekonstrukciju upravne zgrade u Sanskom Mostu izvelo je osam uposlenika Sektora za ekologiju pod nadzorom izvršnog direktora za oblast šumarstva
Huseina Kabiljagića Badže. Zgrada je zamijenjena sa Općinom Sanski Most. U novoj upravnoj
zgradi Podružnice «Šumarija» Sanski Most, nalazi se 13 kancelarija, arhiva, kafe kuhinja i toalet.
Zaposlenici Podružnice «Šumarija » Sanski Most u nove prostorije zvanično će preseliti poetkom
narednog mjeseca. Nova upravna zgrada se nalazi na novoj adresi u Omladinskom naselju.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.