Održana Četrvrta sjednica Stručnog kolegija ŠPD-a

Napisano od strane

Održana Četrvrta sjednica Stručnog kolegija ŠPD-aČetvrta sjednica Stručnog kolegija ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bos. Krupa održana je u četvrtak 03. aprila 2008. godine. Raspravljalo se o realizaciji proizvodnje drvnih sortimenata za mjesec mart i period januar-mart 2008. godine, Izvještaju o radu ŠPD-a za 2007. godinu a bilo je i riječi o Nacrtu trogodišnjeg plana sječa. Konstatovano je da su proizvodnju drvnih sortimenata usporavali loši vremenski uvjeti, s obzirom da je u mjesecu martu evidentirano 16 kišnih dana. Uprkos svemu, proizvodnja za period januar-mart 2008. godine popraćena je sa uspjehom. Tako je na primjer, sječa drvnih sortimenata , u odnosu na Plan, realizovana sa 121%, izvoz-iznos sa 107% i oprema drvnih sortimenata sa 108%.
Četvrta sjednica Stručnog kolegija ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bos. Krupa održana je u četvrtak 03. aprila 2008. godine. Raspravljalo se o realizaciji proizvodnje drvnih sortimenata za mjesec mart i period januar-mart 2008. godine, Izvještaju o radu ŠPD-a za 2007. godinu a bilo je i riječi o Nacrtu trogodišnjeg plana sječa. Konstatovano je da su proizvodnju drvnih sortimenata usporavali loši vremenski uvjeti, s obzirom da je u mjesecu martu evidentirano 16 kišnih dana. Uprkos svemu, proizvodnja za period januar-mart 2008. godine popraćena je sa uspjehom. Tako je na primjer, sječa drvnih sortimenata , u odnosu na Plan, realizovana sa 121%, izvoz-iznos sa 107% i oprema drvnih sortimenata sa 108%.

U svrhu uspješnijeg poslovanja preduzeća, članovi Stručnog kolegija donijeli su i nekoliko zaključaka. Upravnici podružnica-Pogona zaduženi su da Komisiji za javne nabavke ŠPD-a na vrijeme dostavljaju zahtjeve za licitacije odjela, te da dostave prijedlog za prodaju putem javnog natječaja 10% jelovih trupaca od proizvedenih količina za mjesec maj, juni, juli i august 2008. godine.

Kako bi se riješio problem isporuke cjepanog ogrijevnog drveta, Služba za komercijalne poslove zadužena je da zajedno sa upravnicima iznađe mogućnost dodatnog angažovanja prevoznika koji su izabrani na tenderu, za prijevoz drvnih sortimenata na onim podružnicama, šumarijama gdje nema dovoljno angažovanih voznih jedinica.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.