Održana vanredna sjednica Stručnog kolegija
Nastaviti sa izvršavanjem redovnih aktivnosti i obezbijediti kontinuitet rada i poslovanja Preduzeća

Napisano od strane

Održana vanredna sjednica Stručnog kolegija <br /> Nastaviti sa izvršavanjem redovnih aktivnosti i obezbijediti kontinuitet rada i poslovanja Preduzeća ” />Povodom najnovijih dešavanja u vezi sa privođenjem i određivanjem pritvora trojici članova kolektiva ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa Enesu Kariću, Đevadu Muslimoviću i Hajrudinu Pehlivanoviću, u petak 13. Juna 2014. godine u Bosanskoj Krupi održana vanredna sjednica Stručnog kolegija.<br />
Povodom najnovijih dešavanja u vezi sa privođenjem i određivanjem pritvora trojici članova kolektiva ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa Enesu Kariću, Đevadu Muslimoviću i Hajrudinu Pehlivanoviću, u petak 13. Juna 2014. godine u Bosanskoj Krupi održana vanredna sjednica Stručnog kolegija. Pored članova Uprave ŠPD-a, upravnika podružnica/Pogona i rukovodioca sektora sastanku su prisustvova li predstavnici sindikata ŠPD-a i predsjedavajući Nadzornog odbora ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa Đevad Pehadžić.<br /> Nakon što su objektivno informisani o aktuelnom stanju u ŠPD-u, prisutni članovi donijeli su i zaključak da se obavežu svi odgovorni rukovodioci da nastave sa realizacijom neophodnih aktivnosti kako bi se obezbijedio kontinuitet rada i poslovanja preduzeća. Zaključak kolegija bio je i da se na web stranici ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa objavi vijest o aktuelnoj situaciji unutar ŠPD-a kako bi javnost bila objektivno informisana i kako ne bi podlijegala neobjektivnom i diletatnskom izvještavanju koje je, nažalost, u posljednje vrijeme prisutno u nekim domaćim medijima. Stručni kolegij zaključio je da je također potrebno omogućiti i obezbijediti da svi organi i institucije drževe i Federacije BiH nesmetano rade svoj posao vezan za događanja u ŠPD-u.</p>
            
                        
            <div class=

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.