održana obuka za vođe timova za gašenje požara

Napisano od strane

U cilju što efikasnije borbe protiv požara, ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa je u saradnji sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom „Bosanska Krupa“ organizirala obuku za vođe timova za gašenje požara koja je završena u srijedu 22. maja 2024. godine. Obuku koja se sastojala iz teoretskog i praktičnog dijela izvršio je Elvir Mulalić- instruktor za izvođenje obuke i edukacije vatrogasaca u DVD Bosanska Krupa.

„Uspješno smo izvršili obuku vođa timova za gašenje požara ŠPD-a koji će djelovati na teritoriji svake poslovne jedinice prvenstveno na otvorenom prostoru. Obuka je organizirana na osnovu ranije potpisanih ugovora između Kantonalne uprave civilne zaštite i ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa  koje je od strane civilne zaštite Unsko-sanskog kantona proglašeno službom za gašenje požara na kantonalnom nivou i samim tim ta služba i ŠPD kao pravni subjekt imaju obavezu da te vatrogasce licenciraju i obuče, kako bi bili zakonski uokvireni da mogu intervenirati u potrebnim situacijama. DVD „Bosanska Krupa“ je shodno zakonu i podzakonskim aktima Kantonalne uprave civilne zaštite, ovlaštena da na nivou kantona vrši obuku jedinica ili kandidata za sticanje zvanja dobrovoljnih vatrogasaca, a to smo evo uradili sa zaposlenicima ŠPD-a. Za vrijeme obuke obradili smo tematske cjeline po Planu i programu koji je donijela Federalna uprava civilne zaštite. To obuhvata jedan širok spektara znanja i vještina koje dobrovoljni vatrogasac ili kandidat treba da savlada prije polaganja, uključujući i sam predmet zakonskih akata i podzakonskih propisa o zaštiti od požara. Vođe timova smo upoznali i sa zakonskim aktima vezanim za skladištenje, distribuciju i manipulaciju sa svim mogućim opasnim materijama.“ Izjavio je instruktor za izvođenje obuke i edukacije vatrogasaca u dvd Bosanska Krupa Elvir Mulalić.

Instruktor Mulalić dodao je da su obrađene još i tematike o preventivnim mjerama zaštite od požara u građevinarstvu, građevinskim materijalima i njihovoj otpornosti na vatru, vatrogasnoj taktici u gašenju požara u zatvorenom i otvorenom prostoru, vatrogasnoj opremi i tehnici te drugim pojedinostima koje vatrogasci, odnosno kandidati moraju upoznati kako bi isto mogao upotrijebiti prilikom intervencije gašenja požara.  

 

Zadnja izmjena: 23. 05. 2024.