Poziv za dostavljanje dokumentacije radi sklapnja Ugovora za kupovinu četinarske celuloze (1-2 m), četinarske celuloze u dugom, lišćarskog ogrijeva i lišćarskog ogrijeva u dugom u 2018. godini

Napisano od strane

Pozivamo Vas da ukoliko ste zainterosovani za kupovinu četinarske celuloze i lišćarskog ogrijeva dostavite dokumentaciju predviđenu u prijedlogu „Uslovima i kriterijima raspodjele/prodaje četinarske celuloze i lišćarskog ogrijeva u 2018. godini” i “Odlukom o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na teritoriji Federacije BiH” (sl.Novine F BiH br. 52/09 i 25/10. Kompletna obavijest >>

Dostaviti sljedeće dokumente:

 

1         Rješenje Kantonalnog suda o registraciji privrednog društva (orginal ili ovjerena kopija)

2         Rješenje odgovrajućeg oragana za obavljanje djelatnosti (Pravilnik o minimalno tehničkim i drugim uslovima za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti, Sl. Novine F BiH 47/09 I Pravilnik o minimalno tehničkim i drugim uslovima za obavljanje obrtničke djelatnosti Sl. Novine F BiH 69/05.

3         Dokumenti o ispunjavanju poreskih obaveza i doprinosa, u skladu sa važećim zakonima

a)  Potvrda Direkcije za indirektno oporezivanje o izmirenom PDV ili kopiju posljednje dostavljene    PDV prijave.

                  b) Potvrda Porezne uprave o izmirenim poreznima i doprinosima po osnovu plata.

                  c) Potvrda porezne uprave o broju zaposlenika

4         Bilans uspjeha za 2016. godinu i bruto bilans za period I-X 2017. godine.

5         Posebni podaci za 2016. godinu i potvrda Porezne uprave o broju zaposlenih I-X 2017. godine u kojoj je navedeni datum prijave i odjave osiguranika

6         Popunjen obrazac izjave koji se nalazi u prilogu ovog poziva sa izdvojenim podacima o godišnjoj vrijednosti nabavljene četinarske celuoze i lišćarskog ogrijeva i  broju  radnika koje rade na preradi godišnje nabavljene četinarske celuloze i lišaćrskog ogrijeva.

7         Zahtjev o potrebnoj količini četinarske celuloze i lišćarskog ogrijeva koje kupac planira kupiti od ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME” d.o.o. Bosanska Krupa u 2018. godini sa navedenim načinom plaćanja (avansno ili garancija banke) i specifikacijom priložene dokumentacije. U zahtjevu je potrebno naznačiti za koju namjenu se kupuje četinarska celuloza i lišćarski ogrijev (proizvodnja peleta, cijepanje i sl.).

            Rok za dostavu podataka pod rednim brojem 1-7 je osam dana, po prijemu ovog akta, a najkasnije do 08.12.2017.godine, osim za dokumenta pod rednim brojem 3. koja se mogu dostaviti do 15.12.2017. godine.

Ukoliko ne dostavite traženu dokumentaciju u predviđenom roku, vaš zahtjev za sklapanje ugovora neće moći biti razmatran.

Tekst poziva zajedno sa obrascem izjave je obavljen na oficijalnoj web. stranici ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME” d.o.o. Bosanska Krupa.

S poštovanjem!

Preuzmite OBRAZAC ovdje!

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.