Predstavnici RVI posjetili ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa

Napisano od strane

Predstavnici RVI posjetili ŠPD Predstavnici Saveza ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona u srijedu 13. juna 2012. godine posjetili su ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa gdje su sa članovima Uprave (izvršnim direktorima za oblast šumarstva, ekonomije i prava) ovog preduzeća održali sastanak. Delegaciju saveza RVI USK činili su predsjednik ovog Udruženja Edin Domazet, predsjednik Organizacije RVI Bosanska Krupa Ekrem Oraščanin i predsjednik organizacije RVI Prijedor Dževad Smajić. Predstavnici Saveza ratnih vojnih invalida izrazili su svoje zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa unsko-sanskim šumama kao i zahvalnost za pomoć koju ovo preduzeće nesebično ukazuje ratnim vojnim invalidima Unsko-sanskog kantona.
Predstavnici Saveza ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona u srijedu 13. juna 2012. godine posjetili su ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa gdje su sa članovima Uprave (izvršnim direktorima za oblast šumarstva, ekonomije i prava) ovog preduzeća održali sastanak. Delegaciju saveza RVI USK činili su predsjednik ovog Udruženja Edin Domazet, predsjednik Organizacije RVI Bosanska Krupa Ekrem Oraščanin i predsjednik organizacije RVI Prijedor Dževad Smajić. Predstavnici Saveza ratnih vojnih invalida izrazili su svoje zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa unsko-sanskim šumama kao i zahvalnost za pomoć koju ovo preduzeće nesebično ukazuje ratnim vojnim invalidima Unsko-sanskog kantona. „ Osjećamo obavezu da vam se zahvalimo za svu vašu pomoć i podršku koju pružate ratnim vojnim invalidima već dugi niz godina. Vašim odnosom prema nama pokazali ste lice dobročinitelja. Imaćete uvijek našu zahvalnost i podršku“ istaknuo je Dževad Smajić, predsjednik Organizacije ratnih vojnih invalida općine Prijedor sa sjedištem u Sanskom Mostu.

U razgovoru koji je vođen sa članovima Uprave ŠPD-a, predstavnici RVI USK također su iskazali svoje neslaganje sa predloženim Nacrtom Zakona o šumama F BiH, čijim donošenjem bi se ugasile Unsko-sanske šume kao najuspješnije preduzeće šumarstva u BiH i kao najjači privredni subjekt na Unsko-sanskom kantonu.

Članovi Uprave ŠPD-a iskazali su spremnost za nastavak buduće saradnje sa Savezom RVI. Također su istakli da ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa od 2002. godine redovito izdvaja po 2 KM za svaki kubni metar otpremljene tehničke oblovine za potrebe finansiranja Kantonalnog Fonda za izgradnju stanova za porodice šehida i poginulih boraca, RVI, demobilisane borce i prognene osobe. Samo u prošloj godini, u tu svrhu, Unsko-sanske šume su izdvojile 262.178 KM. Od 2000-2010 godine ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, po ovom osnovu uplatilo je oko 3.430.000 KM. Članovi Uprave ŠPD-a još su naglasili da je u Unsko-sanskim šumama stalno zaposlenje našlo sedamdeset i sedam invalida od čega je ratnih vojnih invalida dvadeset i devet. Zbog zapošljavanja osoba sa invaliditetom, od strane nevladinih organizacija „Inicijativa preživjelih od mina- IPM“ i „Centra za razvoj i podršku-CRP“ ŠPD-u je u decembru 2011. godine dodijeljeno priznanje „Poslodavac godine za osobe sa invaliditetom u BiH u 2011. godini“.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.