Učenici Šumarsko-tehničke škole iz Bosanske Krupe na svojoj prvoj praksi u Unsko-sanskim šumama

Napisano od strane

 Učenici Šumarsko-tehničke škole iz Bosanske Krupe na svojoj prvoj praksi u Unsko-sanskim šumama
U petak 15. juna ove godine, grupa od 23 učenika trećeg razreda Šumarsko-tehničke škole boravila je u Podružnici „Rasadnik“ Cazin na svojoj prvoj praktičnoj nastavi. Grupu učenika predvodili su njihovi profesori stručnih predmeta Remzija Bešić i Rasim Đelilović. Upravnica Podružnice „Rasadnik“ Cazin Zlata Tuzlak, učenike i nastavnike upoznala je sa radom ove podružnice nakon čega je uslijedio i obilazak terena. Budući šumari imali su priliku da se upoznaju sa organizacijom rasadničke proizvodnje kao i da kroz praksu steknu nova znanja i vještine koja će im trebati u njihovom budućem radu.
U petak 15. juna ove godine, grupa od 23 učenika trećeg razreda Šumarsko-tehničke škole boravila je u Podružnici „Rasadnik“ Cazin na svojoj prvoj praktičnoj nastavi. Grupu učenika predvodili su njihovi profesori stručnih predmeta Remzija Bešić i Rasim Đelilović. Upravnica Podružnice „Rasadnik“ Cazin Zlata Tuzlak, učenike i nastavnike upoznala je sa radom ove podružnice nakon čega je uslijedio i obilazak terena.

Budući šumari imali su priliku da se upoznaju sa organizacijom rasadničke proizvodnje kao i da kroz praksu steknu nova znanja i vještine koja će im trebati u njihovom budućem radu. S obzirom da će se ovakav vid saradnje ŠPD-a i Srednjoškolskog centra „Safet Krupić“ iz Bosanske Krupe nastaviti, učenici će kroz praktičnu nastavu biti u prilici da stiču nova saznanja iz oblasti uzgoja, zaštite i uređivanja šuma, tehnologije drveta kao i denrologije i dendometrije. U narednom periodu, učenici šumarske tehničke škole iz Bosanske Krupe, u sklopu praktične nastave imaće priliku da se na terenu upoznaju i sa organizacijom proizvodnje šumskih drvnih sortimenata što će biti od izuzetne važnosti za njihov budući rad u sektoru šumarstva.

„Ovo je jedan od vidova zajedničke saradnje ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa i Šumarske tehničke škole iz Bosanske Krupe, koji je sadržan u sporazumu o saradnji po kojem će učenici ove škole imati priliku da se upoznaju i sa drugim oblicima stručnog rada i djelovanja u okviru svoje redovne praktične obuke . To je pravi način da učenici svoje teoretsko znanje potvrde u praksi“ naveo je Fadil Šehić, izvršni direktor za oblast šumarstva u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.