Sa sjednice Stručnog kolegija ŠPD-a :
Kamionske puteve učiniti prohodnim kako bi se nesmetano vršila isporuka drvnih sortimenata

Napisano od strane

Sa sjednice Stručnog kolegija ŠPD-a : <br /> Kamionske puteve učiniti prohodnim kako bi se nesmetano vršila isporuka drvnih sortimenata” />    U ponedjeljak 06. februara 2012. godine u Bosanskoj Krupi je održana redovna sjednica Stručnog kolegija ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. Raspravljalo se o realizaciji prethodno donesenih zaključaka, izvještaju proizvodnje za januar 2012. godine te o Prijedlogu dinamike šumsko-uzgojnih radova i proizvodnje drvnih sortimenata. Na sjednici je još razmotrena i informacija o certificiranju u ŠPD-u i izvještaj o bolovanjima zaposlenika.<br />
U ponedjeljak 06. februara 2012. godine u Bosanskoj Krupi je održana redovna sjednica Stručnog kolegija ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. Raspravljalo se o realizaciji prethodno donesenih zaključaka, izvještaju proizvodnje za januar 2012. godine te o Prijedlogu dinamike šumsko-uzgojnih radova i proizvodnje drvnih sortimenata. Na sjednici je još razmotrena i informacija o certificiranju u ŠPD-u i izvještaj o bolovanjima zaposlenika. </p>
<p>Nakon diskusije, u cilju uspješnog rada i poslovanja preduzeća u narednom periodu, članovi stručnog kolegija donijeli su i nekoliko zaključaka. Tako su zaduženi upravnici podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac i Bihać da zajedno sa vodećim projektantima izvrše izmjene objekata rada iz Plana sječa za 2012. godinu. Upravnik Podružnice „Građenje, mehanizacija i održavanje“ Bosanski Petrovac zadužen je da angažuje zaposlenike ove podružnice na uklanjanju snijega i zimskom održavanju puteva kako bi se nesmetano vršila isporuka drvnih sortimenata, tamo gdje postoje uvjeti za to. </p>
<p>Svim upravnicima podružnica sugerisano je da kontaktiraju sa kupcima i organizuju isporuku drvnih sortimenata, posebno ogrijevnog drveta na lagerima kako bi se smanjile postojeće zalihe. Izvršni direktor za oblast ekonomije zadužen je da, tokom februara 2012. godine, zaposlenike ekonomskih službi uputi na korištenje godišnjeg odmora iz 2011. godine, ukoliko njihovo prisustvo na radim mjestima nije neophodno. Također jedan od bitnih zaključaka Stručnog kolegija ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa bio je da se zaduže izvršni direktor za oblast prava i rukovodilac Odjeljenja interne kontrole da pripreme uputstvo za prodaju zaplijenjenih drvnih sortimenata koji potiču iz bespravnih sječa ili nelegalnog transporta.</p>
            
                        
            <div class=

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.