Saradnju između Šumarskog fakulteta u Sarajevu i
ŠPD-a podići na viši nivo

Napisano od strane

Saradnju između Šumarskog fakulteta u Sarajevu i <br /> ŠPD-a podići na viši nivo” />Delagacija Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koju su činili dekan fakulteta prof.dr. Faruk Mekić i prodekan za finansije prof. dr. Mersudin Avdibegović, u petak 20. aprila 2012. godine posjetili su Šumsko-privredno društvo “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa sa čijim rukovodstvom su održali i radni sastanak.<br />
Delagacija Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koju su činili dekan fakulteta prof.dr. Faruk Mekić i prodekan za finansije prof. dr. Mersudin Avdibegović, u petak 20. aprila 2012. godine posjetili su Šumsko-privredno društvo “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa sa čijim rukovodstvom su održali i radni sastanak.</p>
<p>Predstavnici Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, sa rukovodstvom Šumsko-privrednog društva “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa razgovarali su o trenutnim aktivnostima šumarskog fakulteta, unaprijeđenju poslovne saradnje između Šumarskog fakulteta i Unsko-sanskih šuma te aktuelnoj problematici u oblasti šumarstva.</p>
<p>Predstavnici šumarskog fakulteta u Sarajevu izrazili su svoje zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa Šumsko-privrednim društvom “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa kao i spremnost da ovu saradnju u skorijoj budućnosti podignu na jedan viši nivo. U narednom peridu može se očekivati da će šumarski fakultet zajedno sa Unsko-sanskim šumama zajednički raditi na unaprijeđenju rada “Rasadnika” u Cazinu, unaprijeđenju proizvodnje i plasmana drvnih sortimenata i sjemenskog materijala kao i efikasnijem gospodarenju izdanačkim šumama.</p>
<p>Nakon održanog radnog sastanka, predstavnici Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu zajedno sa direktorom ŠPD-a Đevadom Muslimovićem posjetili su Biotehnički fakultet u Bihaću sa čijim rukovodstvom su razgovarali o uspostavi saradnje. Sastanak je rezultirao dogovorom oko potpisivanja zvaničnog sporazuma između Šumarskog fakulteta u Sarajevu i Bitoehničkog fakulteta, oko realizacije nastave na šumarskom odsjeku, za koji trenutno nema dovoljno kompetentnih kadrova da se u potpunosti realizira nastavni proces.</p>
<p>Ono što posebno ohrabruje jeste i činjenica da će u rješavanju ovog problema aktivno učestvovati i javno preduzeće Unsko-sanske šume, čiji će stručni kadrovi također biti na raspolaganju u realizaciji redovnog i kvalitetnog nastavnog procesa na šumarskom odsjeku Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću.</p>
            
                        
            <div class=

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.