Sjednica Stručnog kolegija

Napisano od strane

Sjednica Stručnog kolegijaU ponedjeljak 5. septembra ove godine u prostorijama direkcije ŠPD-a „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa održana je sjednica Stručnog kolegija preduzeća na kom su bili prisutni direktor ŠPD-a, rukovodioci sektora te predstavnici podružica i pogona gospodarenja Bos. Krupa…
U ponedjeljak 5. septembra ove godine u prostorijama direkcije ŠPD-a „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa održana je sjednica Stručnog kolegija preduzeća na kom su bili prisutni direktor ŠPD-a, rukovodioci sektora te predstavnici podružica i pogona gospodarenja Bos. Krupa.

Na sastanku se raspravljalo o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice i Izvještaju proizvodnje za august 2005. godine i period januar-augusr 2005. godine s posebnim akcentom na uzgoj i zaštitu te iskorištavanje šuma. Također, raspravljalo se i o završnom prijedlogu rebalansa plana za 2005. godinu te o zadacima za septembar 2005. godine.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.