U Bos. Krupi održan sastanak Uprave ŠPD-a i predstavnika penzionera

Napisano od strane

U Bos. Krupi održan sastanak Uprave ŠPD-a i predstavnika penzioneraPredstavnici kantonalnog i općinskih udruženja penzionera sa područja Unsko- Sanskog kantona, u ponedjeljak 14. januara 2008. godine održali su sastanak sa Upravom ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa. Na sastanku se govorilo o nastavku saradnje između Udruženja penzionera i ŠPD-a. Obje strane izrazile su svoje zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom a potom i postigle dogovor o isporuci ogrjevnog drveta za 2008. godinu.
Predstavnici kantonalnog i općinskih udruženja penzionera sa područja Unsko- Sanskog kantona, u ponedjeljak 14. januara 2008. godine održali su sastanak sa Upravom ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa. Na sastanku se govorilo o nastavku saradnje između Udruženja penzionera i ŠPD-a. Obje strane izrazile su svoje zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom a potom i postigle dogovor o isporuci ogrjevnog drveta za 2008. godinu.

Dogovoreno je da količina isporučenog ogrijeva bude u nivou prošlogodišnjih količina, sa tolerancijom na više od 100 m3 do 300 m3 po udruženju. Plaćanje će se vršiti u osam jednakih mjesečnih rata. Za penzionere sa područja općina u kojima ŠPD vrši sječu drvnih sortimenata, odnosno ima sjedište šumarije, naplata će se vršiti prema važećem cjenovniku o prodaji roba i usluga ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bos. Krupa.

Udruženjima Penzionera iz općina u kojima se u dovoljnom obimu ili nikako ne vrši sječa , ponuđena je mogućnost kupovine ogrjevnog drveta na međustovarištima drugih općina (šumarija) uz korištenje vlastitog ili prevoza ŠPD-a sa preračunatom cijenom od šumarije do općine u koju se transportuje ogrjev. Na sastanku je dogovoreno da udruženja penzionera dostave neophodnu dokumentaciju kako bi se obezbijedilo potpisivanje ugovora najkasnije do 15. februara 2008. godine.

Osim sa penzionerima, ugovori o isporuci ogrijevnog drveta biće sklopljeni i sa općinskim organizacijama ratnih vojnih invalida i porodica šehida i poginulih boraca sa područja Unsko-sanskog kantona, kojima su već uručene ponude za ažuriranje spiskova.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.