Zimsko održavanje puteva bez većih problema

Napisano od strane

Zimsko održavanje puteva bez većih problemaZima je krajem protekle i početkom ove godine najzad pokazala prave zube, kažu šumarski radnici koji rade na terenu. I pored ekstremno niskih temperatura i obilnih padavina, svi putevi neophodni za uspješno odvijanje proizvodnje u ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa, bili su prohodni. Zasluga za to pripada zaposlenicima Podružnice „Građenje, mehanizacija i održavanje“ Bos. Petrovac.
Zima je krajem protekle i početkom ove godine najzad pokazala prave zube, kažu šumarski radnici koji rade na terenu. I pored ekstremno niskih temperatura i obilnih padavina, svi putevi neophodni za uspješno odvijanje proizvodnje u ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa, bili su prohodni. Zasluga za to pripada zaposlenicima Podružnice „Građenje, mehanizacija i održavanje“ Bos. Petrovac.

„Zimi održavamo 250 kilometara putne mreže, a ljeti 550 kilometara“ kaže Esad Družić, upravnik podružnice. „Za period januar-oktobar 2007. godine imali smo 800 efektivnih sati rada na zimskom održavanju, dok smo u ljetnoj kampanji proizveli i isporučili 16.000 kubika nasipnog materijala, što je zadovoljilo potrebe za nesmetano odvijanje proizvodnje, kao i za zadovoljenje potreba lokalnog stanovništva. Pripremu materijala za nasipanje puteva vršimo iz vlastitog kamenoloma „Bukovača“ za koji smo dobili odobrenje za eksploataciju“- ističe upravnik Družić. Izgradnja puteva vrši se po planu izgradnje za svaku godinu, a putevi se rade po projektima koji su usklađeni sa propisima o projektovanju, izgradnji i održavanju transportne šumske infrastrukture.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.