U Bosanskom Petrovcu zasjedao Nadzorni odbor ŠPD-a

Napisano od strane

U Bosanskom Petrovcu zasjedao Nadzorni odbor ŠPD-a U petak 24. novembra ove godine u prostorijama Podružnice «Šumarija» Bosanski Petrovac održana je 37. sjednica Nadzornog odbora ŠPD-a. Na sastanku se raspravljalo o Planu rada i poslovanja ŠPD-a za 2007.godinu te Elaboratu o popisu drvnih sortimenata i sadnog materijala zaključno sa 30.09.2006.godine.
U petak 24. novembra ove godine u prostorijama Podružnice «Šumarija» Bosanski Petrovac održana je 37. sjednica Nadzornog odbora ŠPD-a. Na sastanku se raspravljalo o Planu rada i poslovanja ŠPD-a za 2007.godinu te Elaboratu o popisu drvnih sortimenata i sadnog materijala zaključno sa 30.09.2006.godine.

Raspravljalo se također, o Prijedlogu dopune Cjenovnika o prodaji roba i usluga Preduzeća, a analiziran je i informatički sistem ŠPD-a. Nakon diskusije, uz manje izmjene i dopune, Nadzorni odbor usvojio je i uputio u dalju proceduru Plan rada i poslovanja. Prihvaćen je i Elaborat o popisu drvnih sortimenata i sadnog materijala sa prijedlogom cijena za sortimente kod kojih je primjetan gubitak kvaliteta.

Na sjednici je konstatovano da je, u vlastitoj realizaciji i uz podršku menadžmenta, otpočela strategija razvoja softvera za potrebe poslovanja Preduzeća. Da bi se postigao veći uspjeh u razvoju i primjeni softvera u poslovanju, Službi za informatičke poslove sugerisano je, da analizira informatičku pismenost zaposlenika, te da obavezno pristupi izradi plana edukacije kao i plana razvoja softvera.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.